Từ tai nạn xe bị lũ cuốn đến khoa học quy hoạch cảng biển và luồng tàu biển

Từ tai nạn xe bị lũ cuốn  đến khoa học quy hoạch cảng biển và luồng tàu biển

Từ ô tô nơi xe gặp nạn đến cửa biển : 32Km
Từ vị trí ô tô gặp nạn đến thi thể gần nhất ngoài biển là : 126 Km
Từ vị trí ôtô gặp nạn đến thi thể xa nhất ngoài biển ở Quảng Trị là : 303 Km
Thời gian cần để tìm thấy thi thể ngoài biển từ 40 đến 46 ngày
Vị trí tìm thấy các thi thể :

 

Vị trí xe gặp tai nạn đến vị trí tìm thấy xe :

 

Vị trí xe gặp nạn đến cửa sông Lam :

Vị trí 4 thi thể tìm được tại Hà Tĩnh(1), Quãng Bình(1) và Quãng Trị (2) :

Chúng ta biết, sau khi bị đuối nước thi thể bị chìm dưới đáy của dòng chảy.
Ta thấy ở đây không có thi thể nào trôi về hướng bắc của cửa sông Lam mà tòan bộ 4 thi thể đều di chuyển về hướng nam. Vậy động lực nào đã làm di chuyển các vật dưới đáy biển. Tại sao các thi thể lại bị đẩy vào bờ mà không bị đẩy ra biển xa ?
Sự việc được giải thích như sau :
Do chênh lệnh nhiệt độ giữa Bắc và Nam theo kinh tuyến, có dòng chảy mặt từ Nam lên Bắc và dòng chảy đáy từ Bắc xuống Nam. Vì trái đất quay từ Tây sang Đông nên dòng chảy tầng đáy từ Bắc xuống Nam chịu lực quán tính Côriolic vừa di chuyển theo hướng Bắc xuống Nam vừa di chuyển theo hướng từ Đông sang Tây nên các thi thể bị dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quãng Trị.
Với lý thuyết này, các vịnh ở miền Trung có hướng quay về hướng Nam hay Đông Nam thì sâu với yếu tố cần là vịnh đó không có cửa sông lớn đổ vào.
Cửa sông Lam nằm trong vịnh Bắc Bộ nên dòng tầng đáy còn yếu. Nhưng với bờ biển từ Quãng Bình đến Cà Mau thì dòng chảy tầng đáy có nguồn từ Bắc Cực nên rất mạnh mẽ. Với lý thuyết này, vịnh Dung Quất là vịnh có cửa vịnh ngữa về hướng Bắc đồng thời có sông Trà Bồng đổ vào vịnh nên vịnh Dung Quất là vịnh cạn và bị bồi lấp mạnh mẽ. Đê chắn sóng vịnh Dung Quất góp phần dồn sa bồi vào ngay cửa luồng ra vào cảng.
Dòng tầng đáy Bắc Nam mạnh nhất khi cộng hưởng với dòng tầng mặt gây ra gió Đông Bắc. Lúc đó bắt đầu từ giữa tháng 9 và đầu tháng 10 dương lịch. Khi đó là lũ chính vụ của Đồng Bằng Sông Cữu Long. Dòng nước Định An ra biển bị dòng tầng đáy Bắc Nam đẩy về hướng Nam. Đó là nguyên nhân động của luồng Định An. Luồng kênh Quan Chánh Bố nằm phía Bắc cửa Định An nên khi lượng nước tại kênh Quan Chánh Bố ra biển nhiều thì hiện tượng động tại cửa luồng Định An sẽ xuất hiện tại cửa kênh Quan Chánh Bố.
Nhà nước Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế biển.”Phấn đáu đến năm 2020, kinh tế biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước” Nhưng những kiến thức sơ đẵng về bờ biển Việt Nam vẩn chưa hiểu được thì làm sao tính đến chuyện tiến ra biển lớn !
KS Doãn Mạnh Dũng