Thư từ An Giang

Thư từ An Giang
 
(Với ông chuyên viên Trần Duy Minh, tôi chưa tiếp xúc và đồng thời chưa biết nội dung đề xuất của ông Trần Duy Minh với UBND tỉnh An Giang.)
 
Nhờ lá thư trên, tôi nhớ lại, vào đầu tháng 9/1996 , tôi đã gửi tài liệu”Chống lũ và chống hạn ĐBSCL ” đến UBND tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang. Vì có lời mời của tỉnh Đồng Tháp, nên tôi và thầy Dương Phương cùng anh bạn học là Hồ Bá Thọ đến trình bày trực tiếp với lảnh đạo cấp tỉnh. Còn với tỉnh An Giang vì lảnh đạo cấp tỉnh bận, không thể tiếp nên mọi việc phải dừng lại.
Như vậy toàn bộ tài liệu chống lũ và chống hạn đã phổ biến khá rộng rải trong tháng 9/1996 nhưng trong cuộc họp ngày 12/9/1996 ông Nguyễn Văn Hiệu phải kết luận :
Trong thời gian năm 1996, ông Năm Khai – đại diện Bộ GTVT phía Nam ,thường xuyên gặp tôi hoặc gọi điện thoại về nhà tôi,đề nghị tôi giải thích các nguyên lý chống lũ và chống hạn cho ĐBSCL sau đó đến trình bày lại ông Võ Văn Kiệt. Việc nghiên cứu của tôi chỉ vì lợi ích của cộng đồng nên tôi hoan nghênh cách làm việc của ông Năm Khai và hổ trợ không điều kiện với ông Năm Khai. Ông Năm Khai hiện đang sống tại Thủ Đức, Tp. HCM.
Trong nghiên cứu Khoa học, mọi ý tưởng mới phải bắt đầu từ thiểu số ,còn muốn biến khoa học thành hiện thực phải bắt đầu từ đa số. Chỉ có những người không làm khoa học mới nói ngược lại.
KS Doãn Mạnh Dũng