Thế trận giữ nước của Việt Nam

Nhưng thế kỹ 21 rất khác thế kỹ 19. Do sự phát triển tin học và khoa học, các nước có xu thế “liên kết và phụ thuộc lẩn nhau”.

Một con tàu, một chiếc máy bay muốn là tối ưu thì buộc phải sử dụng phụ kiện và công nghệ của nhiều nước. Một hệ thống ngân hàng dù lớn đến đâu cũng không thể tuyên bố đối đầu với bất kỳ ai.Vì chỉ một hacker vẩn có thể làm tê liệt cả hệ thống tin học của ngân hàng.
Cũng nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, nên quan hệ giữa con người và con người đã vượt qua các giới hạn về giai cấp,tôn giáo, dân tộc và biên giới để ngày càng nhân bản hơn, con người yêu thương con người nhiều hơn.
Đó là thời đại chúng ta đang sống.
Bài học Lybia còn đang nóng hỏi!
Đầu năm 2011, trên thế giới không có ai dám nghĩ rằng chế độ Gaddafi có thể bị đe dọa.Hội đồng Bảo An Liên hiệp Quốc phải chờ khi người dân Lybia bị giết, bị dồn vào chân tường,bị đe dọa tiêu diệt ở Benghazi, lúc đó mới cho ra đời Nghị quyết 1973 ngày 17-03-2011, với 10 phiếu thuận, không có phiếu chống của Nga và Trung Quốc. Từ Nghị quyết 1973, chế độ Gaddafi đang bị cả thế giới dồn xuống địa ngục.

Với đặc điểm của thế giới hôm nay, chúng ta hòan tòan thuận lợi hơn cha ông trong thế trận chống ngoại xâm.Người Việt Nam không đơn độc, cả loài người sẽ đoàn kết với Việt Nam.
Để thế giới hôm nay đứng hẳn về phía Việt Nam chống lại sự bành trướng của Trung Quốc thì Việt Nam nên làm gì ?

1/ Với Trung Quốc :
Việt Nam cần đưa sự việc Hoàng Sa, Trường Sa, sự kiện 26-5-2011 và sự kiện 09-6- 2011 ra Liên Hiệp Quốc và xem xét lại toàn bộ chính sách đối ngoại với Trung Quốc như đầu tư, văn hóa, giáo dục.

2/ Đối nội nên hướng đến con người và vì con người :
a/ Mọi người phải có cơ hội bình đẳng trong giáo dục, y tế, việc làm và kinh doanh.
b/ Hình thành nguồn tài chính giúp đở người nghèo.Hoạt động từ thiện được khuyến khích nhưng đó không phải là giải pháp cơ bản.
c/ Thực hiện sự hòa giải dân tộc.Khép lại quá khứ, nhìn về tương lai.Từng bước chấp nhận Việt kiều tham gia các cơ quan quyền lực của đất nước.

3/ Hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á chia sẽ lợi ích bình đẳng Biển Đông, hợp tác với các nước trên thế giới về kinh tế và quân sự không phân biệt chính trị, dân tộc, tôn giáo, quá khứ …để đủ sức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lảnh thổ và an ninh đất nước Việt Nam.Ủng hộ các Nghị Quyết đúng đắn của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, chấp nhận các trào lưu tiến bộ của nhân loại.

Trung Quốc càng gây tội ác, thòng lọng của cả thế giới xiết vào cổ họ càng chặc hơn.

Việt Nam cần hết sức bình tỉnh để không rơi vào bẫy gây hấn của họ.
Kẻ thù của thế giới hôm nay, là kẻ dùng vũ lực để chống lại loài người.Trung Quốc đã chọn con đường cụt. Nhân loại tiến bộ luôn luôn đứng về những người dám chiến đấu vì tự do, bình đẳng, nhân phẩm và hạnh phúc cho con người.

KS Doãn Mạnh Dũng