Thông xe đường hầm Cổ Mã

Dự án trên thực hiện từ năm 2012 với tổng mức đầu tư 15.603 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục chính: hầm Đèo Cả (dài 4.125 m), hầm Cổ Mã (dài 500 m) và hầm Cù Mông (dài 2.600 m).
Khi hoàn thành dự án sẽ góp phần giải quyết tình trạng tai nạn và ách tắc giao thông trên đèo Cả hiện nay, rút ngắn khoảng cách hơn 8 km, giảm đáng kể thời gian đi lại.
Hầm Đèo Cả đã thi công được hơn 55% và sẽ thông hầm hoàn toàn vào tháng 9-2016. Riêng hầm Cổ Mã được phê duyệt với mức đầu tư 784 tỉ đồng. Hầm được thiết kế với vận tốc thiết kế 80 km/g; gồm 2 ống, mỗi ống rộng 9,75 m với 2 làn xe mỗi chiều. Hầm Cổ Mã đã thông xe kỹ thuật trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra.
Về hầm Cù Mông, trong quá trình thực hiện Dự án hầm Đèo Cả, Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư đã thực hiện việc tiết giảm tổng mức đầu tư với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng và sử dụng phần vốn này để đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cù Mông.
Dự án hầm Cù Mông có chiều dài toàn bộ dự án là 6,62 km, trong đó hầm Cù Mông dài 2,6 km. Tổng mức đầu tư của Dự án hầm Cù Mông là 3.921 tỉ đồng.
Tin -K.Nam