Mỹ nên giúp Việt Nam xây dựng cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong và hệ thống đường sắt khổ 1435 mm- KS. Doãn Mạnh Dũng

Mỹ nên giúp Việt Nam xây dựng cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong và hệ thống đường sắt khổ 1435 mm- KS. Doãn Mạnh Dũng

Theo thông báo của Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ – bà  Kamala Harris – sẽ đến thăm Việt Nam trong vài ngày tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình , ổn định , hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Với trách nhiệm là người nghiên cứu nhiều dự án gắn bó với sự phát triển của Việt Nam, tôi mong rằng nước Mỹ nên giúp Việt Nam 2 việc :

1/ Giúp Việt Nam xây dựng và phát triển cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong.

Khi cảng Vân Phong trở thành cảng trung chuyển quốc tế của Đông Nam Á thì tự do hàng hải và hòa bình ở Biển Đông sẽ được thiết lập vì lợi ích của đa quốc gia.

2/ Giúp Việt Nam xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam có khổ 1435 mm,tốc độ 200 km/h, chở hàng và hành khách và đường sắt nối vịnh Vân Phong với Tây Nguyên, Kampuchia, Lào và Ubon -Thái Lan.

Với 2 dự án trên, bộ mặt kinh tế của Việt Nam sẽ thay đổi , hòa bình sẽ đến với Biển Đông.

Hy vọng các nhà đàm phán Việt Nam quan tâm./.