Tiễn năm 2023 với đại thành công về ngoại giao của Việt Nam.                KS. Doãn Mạnh Dũng

Tiễn năm 2023 với đại thành công về ngoại giao của Việt Nam.                KS. Doãn Mạnh Dũng

Những người Việt Nam – mà cả cuộc đời chỉ quan tâm đến độc lập và chủ quyền của Việt Nam -chắc chắn rất vui khi Việt-Mỹ ngày 10/9/2023 đã  xác lập là đối tác chiến lược toàn diện. Đến ngày  27/11/2023 Việt – Nhật đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Đó là những dấu ấn đại thành công của Việt Nam trong năm 2023 mà chúng tôi ở tuổi hiếm có đã may mắn được chứng kiến.

Chúng tôi hoàn toàn tin rằng, từ nay Việt Nam không cô đơn khi bị xâm lược. Thế giới văn minh đã đứng cạnh Việt Nam.

Vấn đề còn lại là chúng ta hảy đối thoại để cùng tìm ra giải pháp xây dựng đất nước.

Một xã hội văn minh là một xã hội mà ” Con người hôm nay biết yêu con người hơn ngày hôm qua và tin rằng ngày mai cuộc sống vật chất và tinh thần sẽ tốt hơn ngày hôm nay.”

Muốn vậy, mỗi thành viên phải đóng góp cho xã hội hàng hóa hay dịch vụ hữu ích. Chúng ta cần xa dần sự hoang dã với tư duy “chiếm đoạt” danh, quyền, tiền và tình dục, nên chọn tư duy “cống hiến” của Lục Vân Tiên- ham học, ham làm việc và nghĩa hiệp của thầy Đồ Chiểu  ./.