Tiễn Năm Châu

Anh sinh ngày 08/03/1950.Là cán bộ tham mưu trong lỉnh vực tư tưởng của Đảng , anh luôn luôn trăn trở , nghiên cứu ,tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho các hiện tượng trong xã hội để trình lên các đồng chí lảnh đạo của Đảng. Quan điểm của anh vừa dựa trên triết học, khoa học kinh tế , khoa học xã hội nhân văn mà còn dựa trên khoa học tự nhiên nên  thường khác biệt và sắc xảo.Chính sự khác biệt đó mà khi người khác chưa kịp hiểu nên anh thường cảm thấy đơn độc .Nhưng sự khác biệt đó là vì lợi ích tổng thể và lâu dài của dân tộc , vì  uy tín và truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam.Chính anh đã khuyến khích KS Doãn Mạnh Dũng  hòan thành chương trình nghiên cứu  “ Dòng  hải lưu lạnh tầng đáy bắc  nam là động lực chính bồi lấp bờ biển Đông miền Trung và Nam Bộ Việt Nam”. Chính anh đã dũng cảm tiến cử  KS Doãn Mạnh Dũng   trình bày dự án Luồng Trần Đề với  các vị lảnh đạo thành phố Cần Thơ  ngày 5/12/2008 , các vị lảnh đạo tỉnh Sóc Trăng ngày 6/12/2008 và trực tiếp gặp ông Trương Tấn Sang ngày 13/12/2008. Nhờ vậy Bộ GTVT ngày  9/02/2009  đã chấp nhận  “thực hiện thủ tục bổ sung dự án Luồng tàu biển vào Sông Hậu qua cửa Trần Đề vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư BOT của ngành giao thông ”.

Anh đã nhiều lần tâm sự  rằng :  “Nếu  dòng  hải lưu lạnh tầng đáy bắc nam là có thật,  thì buộc chúng ta phải vẽ lại bản đồ kinh tế của Việt Nam.”

Vì với quy luật trên, vịnh Vân Phong sẽ là trung tâm kinh tế của cả nước và Sóc Trăng sẽ là cửa ngõ của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Dự án Luồng Trần Đề mới bắt đầu được nghiên cứu, nhưng anh Năm Châu đã vội nằm xuống. Đó là một tổn thất vô cùng lớn cho những ý tưởng mới.Tuy vậy anh Năm Châu vẩn là tấm gương chiến đấu ngoan cường của chúng tôi -những  người tha thiết đem lao động  của mình dựng xây đất nước .

 

  

Tiễn Năm Châu

Mồng Sáu Canh Dần, ba lần chuông tiễn,

Cuộc đời say đắm, thắm tình nước non,

Anh ra đi khi ước nguyện chưa tròn,

Hồn vương vấn, dân mình còn nghèo lắm!

Năm Châu ơi, anh là chim báo bão,

Lao lên cao giữa giông tố mưa sa,

Anh đã viết khúc ca, người cộng sãn,

Là ngôi sao, càng nhìn càng thấy sang,

Anh là tấm gương để ta yêu Đảng,

Thanh thản nghe anh, yên nghĩ vĩnh hằng.

      Tp Hồ Chí Minh 0400giờ ngày 19/2/2010

                  Mồng Sáu năm Canh Dần

                        Doãn Mạnh Dũng