Tự giới thiệu

Ai cũng biết nước Tề ở phía bắc nước Sở. Xưa có người đánh xe ngựa từ nước Sở đi về nước Tề nhưng lại chạy về hướng nam. Thấy vậy người bên đường khuyên người đánh xe ngựa nên đổi hướng. Người đánh xe ngựa tự đắc mà rằng : Xe tôi tốt, ngựa tôi khỏe nên thế nào cũng đến nơi.
Thế hệ hôm nay của Việt Nam đang đón cơ hội ngàn năm của dân tộc để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh sách vai cùng các nước năm châu bốn biển.
Chúng ta đã xác đinh hướng ra biển là con đường lớn của cả dân tộc. Chúng ta phải sử dụng các nguồn lực : nguồn tài nguyên trí tuệ, nguồn tài nguyên thiên nhiên, sức lao động giản đơn,vốn vay, địa chính trị… Người Việt Nam ai cũng mong nuốn đất nước mình phát triển. Để xây dựng đất nước bao giờ cũng có nhiều con đường chọn lựa. Con đường nào khôn khoan nhất , ngắn nhất vừa đáp ứng nhu cầu cải thiện ngay cuộc sống của nhiều người đang bươn chải vất vã để mưu sinh nhưng cũng bảo đảm sự phát triển ổn đinh, bền vững về môi trường về độc lập và tòan vẹn lảnh thổ.
Mọi phát minh trong khoa học bao giờ cũng bắt đầu từ thiểu số. Sự đa dạng ý kiến khác nhau là môi trường tốt để khoa học phát triển. Hơn nữa một nhà hiền triết xưa từng nói ”Tôi có thể không đồng ý với quan điểm của anh, nhưng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu cho đến chết để anh được trình bày quan điểm của chính mình”. Đó là đỉnh cao nhất của nền văn minh của nhân loại. Nhưng “quan điểm của anh” ở đây chúng ta cùng hiểu rằng đó là tư tưởng dân chủ vì mục tiêu lợi ích của cộng đồng chứ không thể là loại tư tưởng của Erostrade – người muốn nổi tiếng nên đã chọn cách đốt đền thờ. Mặt khác , bất cứ ai làm khoa học đều không mong muốn sự sai lầm của chính mình làm cộng đồng oán trách Vì vậy , tại sao chúng ta không tạo ra một sân chơi dân chủ trong khoa học, vừa hữu ích cho đất nước, vừa hữa ích cho chính nhà khoa học.
Quan điểm Kinh tế biển rõ ràng : “Các nhà khoa học hảy nói thật với năng lực của chính mình, quyền chọn lựa là của các nhà quản lý cao cấp mà đất nước đã giao cho họ.”
Với quan điểm trên, Kinh tế biển mong muốn nhận các ý kiến khác nhau của các nhà khoa học, những ai yêu khoa học, những ai quan tâm tìm giải pháp tối ưu để đất nước Việt Nam sớm thóat đói nghèo, thịnh vượng và hạnh phúc .

Kinh tế biển