Vì sao sạt lở lớn tại xã Mỹ Hội Đông- Chợ Mới- An Giang ?

Sông Vàm Nao, vốn là con rạch nhỏ nối sông Tiền và sông Hậu. Phần thượng nguồn sông Vàm Nao rộng khoãng 420m , phần hạ nguồn rộng gần 600m. Theo các thông tin của các Hội nghị về thủy lợi cuối thập kỷ 1990 thì con sông này mỗi năm rộng thêm bình quân 1m. Như vậy sông Vàm Nao có xu hướng mở rộng vì lượng nước sông Tiền có xu hướng chuyển qua sông Hậu. Từ giữa thập niên 1980 đến thập niên thứ hai của thế kỹ 21, Chính quyền Việt Nam thường xuyên nạo vét cửa Định An. Đây là yếu tố kích thích việc chuyển nước từ sông Tiền sang sông Hậu mạnh hơn. Gần đây, việc mở kênh Quan Chánh Bố càng kích thích mạnh hơn việc chuyển nước từ sông Tiền sang sông Hậu. Vì vậy hiện tượng xói lở ở xã Mỹ Hội Đông- Chợ Mới- An Giang cần được đánh giá ở trạng thái tổng quan môi trường Nam Bộ không thể đổ lỗi cho việc khai thác cát. Khí nhận thức đúng, mới có thể đề ra giải pháp hợp lý phù hợp với quy luật phát triển của thiên nhiên. Việc đưa ra giải pháp làm kè hay lắp hố bị xói lở có phải là giải pháp tối ưu không ?
Ks Doãn Mạnh Dũng