Vĩnh biệt ông John McCain,

Khi buộc phải rút quân khỏi Việt Nam theo Hiệp định Pari năm 1973, ông Henry Kissinger trả thù sự thất bại bằng cách bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa 1974 và hậu quả, năm 2018 nước Mỹ phải phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Tầm nhìn của ông Heney Kissinger đã không vì lợi ích của nước Mỹ và cả sự tiến hóa của nền văn minh.
Nhớ sau chiến tranh Thế giới lần II-1945, tướng Douglas MacAthur từ vị trí của người thắng trận đã gạt bõ tư duy trả thù Trân Châu Cảng, giúp Nhật hồi sinh trở thành cường quốc trên thế giới và được người Nhật dựng tượng ông để bày tỏ lòng biết ơn.
Còn ông John McCain từ vị trí của người tù binh đã vượt qua lòng hận thù với tầm nhìn xa và sự khoan dung nên đã đóng góp rất nhiều để giúp Việt Nam cải thiện về ngoại giao, thương mại, bảo vệ chủ quyền biển Đông và từng bước hòa nhập với nền văn minh của nhân loại. Ông hiểu người Việt Nam cầm súng chỉ vì độc lập và thống nhất đất nước.
Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền độc lập, thống nhất, công bằng và bác ái của Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển thành công nhờ những viên gạch của ông John McCain từ nền văn hóa Mỹ.
Vĩnh biệt và mong ông ra đi thanh thản.
KS Doãn Mạnh Dũng