LỜI CUỐI CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN (1936-2018) Do người phát ngôn Rick Davis đọc ngày 27 tháng Tám 2018 Trần Ngọc Cư dịch

LỜI CUỐI CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN (1936-2018) Do người phát ngôn Rick Davis đọc ngày 27 tháng Tám 2018  Trần Ngọc Cư dịch

 

Tôi có các trải nghiệm, mạo hiểm, tình bằng hữu tương đương với mười cuộc đời hạnh phúc gộp lại và tôi rất biết ơn về điều này. Cũng giống hầu hết mọi người, tôi có những nuối tiếc trong đời, nhưng tôi sẽ không đem bất cứ một ngày nào của đời tôi, trong giai đoạn tốt lành cũng như trong gian nan, để đổi lấy ngày quang vinh nhất của bất cứ một người nào.

Nhờ có tình thương yêu của gia đình tôi mà tôi có được sự toại nguyện này. Không bao giờ có một người đàn ông trên đời được vợ con thương yêu hơn mà y có thể tự hào về họ hơn tôi tự hào về vợ con tôi. Và tôi mang ơn nước Mỹ đã giúp tôi mãn nguyện. Được gắn bó với các chính nghĩa của Mỹ, tự do, bình đẳng pháp lý, tôn trọng nhân phẩm của mọi người hẳn nhiên mang lại hạnh phúc cao thượng hơn những khoái lạc phù du trong đời. Các bản sắc và ý thức về giá trị của chúng ta không bị hạn chế mà được nới rộng thêm thông qua việc phục vụ những chính nghĩa lớn hơn bản thân của chúng ta.

Thưa đồng bào, sự gắn bó đó có ý nghĩa đối với tôi nhiều hơn đối với bất cứ người nào khác. Tôi sống và chết như một người Mỹ tự hào. Chúng ta là công dân của một nước cộng hoà vĩ đại nhất thế giới. Một quốc gia được hình thành bằng các lý tưởng, chứ không bằng huyết thống và đất đai. Chúng ta được Trời ban phước lành và chúng ta trở thành phước lành đối với nhân loại khi chúng ta nêu cao và cổ vũ những lý tưởng này ở trong nước và trên thế giới. Chúng ta đã đóng góp cho việc giải phóng nhiều người khỏi ách độc tài và khỏi cảnh đói nghèo hơn bao giờ trước đây trong lịch sử. Chúng ta đã hưởng được nhiều của cải và quyền lực trong quá trình tiến bộ đó.

Chúng ta chắc chắn làm suy yếu sự vĩ đại của mình khi chúng ta nhầm lẫn tình yêu nước với sự tranh đua giữa các quốc gia vốn đã gieo rắc thù hận khắp nơi trên thế giới. Chúng ta làm suy yếu sự vĩ đại ấy khi chúng ta ẩn núp sau những bức tường thay vì triệt hạ chúng, khi chúng ta hoài nghi sức mạnh của các lý tưởng của mình thay vì tin tưởng chúng là sức mạnh vĩ đại cho sự thay đổi như đã từng diễn ra.

Chúng ta là 325 triệu cá nhân có tinh thần quyết đoán mãnh liệt. Chúng ta tranh luận, thi đua và đôi khi thậm chí bôi bẩn lẫn nhau trong các cuộc tranh luận công khai rất gay gắt. Nhưng chúng ta luôn luôn có rất nhiều đồng thuận với nhau hơn là bất đồng. Nếu chúng ta chỉ việc nhớ được điều đó và dành cho nhau lợi ích của sự thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều là người yêu nước, chúng ta sẽ qua được giai đoạn thử thách này. Chúng ta sẽ qua được và trở nên hùng mạnh hơn trước. Chúng ta luôn luôn làm được điều đó.

Mười năm về trước, tôi có đặc an nhìn nhận mình thất cử trong cuộc bầu Tổng thống. Tôi muốn kết thúc lời chào vĩnh biệt của tôi gởi đến đồng bào với niềm tin sắc son vào người Mỹ mà tôi cảm thấy rất mãnh liệt vào tối hôm đó.

Tôi vẫn còn cảm thấy nó một cách mãnh liệt.

Xin đừng tuyệt vọng về những khó khăn hiện nay của chúng ta, chúng ta luôn luôn tin tưởng vào triển vọng và sự vĩ đại của nước Mỹ vì không có gì là không tránh được ở đây. Người Mỹ không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta không bao giờ đầu hàng, chúng ta không chạy trốn lịch sử, chúng ta làm nên lịch sử. Xin vĩnh biệt đồng bào. Xin Thượng Đế ban phước lành cho đồng bào. Xin Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ.

Trần Ngọc Cư dịch từ bản tiếng Anh:

My fellow Americans, whom I have gratefully served for sixty years, and especially my fellow Arizonans,

Thank you for the privilege of serving you and for the rewarding life that service in uniform and in public office has allowed me to lead. I have tried to serve our country honorably. I have made mistakes, but I hope my love for America will be weighed favorably against them.

I have often observed that I am the luckiest person on earth. I feel that way even now as I prepare for the end of my life. I have loved my life, all of it. I have had experiences, adventures and friendships enough for ten satisfying lives, and I am so thankful. Like most people, I have regrets. But I would not trade a day of my life, in good or bad times, for the best day of anyone else’s.

I owe that satisfaction to the love of my family. No man ever had a more loving wife or children he was prouder of than I am of mine. And I owe it to America. To be connected to America’s causes — liberty, equal justice, respect for the dignity of all people — brings happiness more sublime than life’s fleeting pleasures. Our identities and sense of worth are not circumscribed but enlarged by serving good causes bigger than ourselves.

‘Fellow Americans’ — that association has meant more to me than any other. I lived and died a proud American. We are citizens of the world’s greatest republic, a nation of ideals, not blood and soil. We are blessed and are a blessing to humanity when we uphold and advance those ideals at home and in the world. We have helped liberate more people from tyranny and poverty than ever before in history. We have acquired great wealth and power in the process.

We weaken our greatness when we confuse our patriotism with tribal rivalries that have sown resentment and hatred and violence in all the corners of the globe. We weaken it when we hide behind walls, rather than tear them down, when we doubt the power of our ideals, rather than trust them to be the great force for change they have always been.

We are three-hundred-and-twenty-five million opinionated, vociferous individuals. We argue and compete and sometimes even vilify each other in our raucous public debates. But we have always had so much more in common with each other than in disagreement. If only we remember that and give each other the benefit of the presumption that we all love our country we will get through these challenging times. We will come through them stronger than before. We always do.

Ten years ago, I had the privilege to concede defeat in the election for president. I want to end my farewell to you with the heartfelt faith in Americans that I felt so powerfully that evening.

I feel it powerfully still.

Do not despair of our present difficulties but believe always in the promise and greatness of America, because nothing is inevitable here. Americans never quit. We never surrender. We never hide from history. We make history.

Farewell, fellow Americans. God bless you, and God bless America.

Nguồn https://www.facebook.com/tranngoc.cu/posts/10212342086654163?__tn__=K-R