Văn hóa Việt Nam sẽ văn minh hơn sau đại dịch Corona- Vũ Hán !

Đại dịch đang phát triển. Những giờ phút hiểm nguy này, cả thế giới lo lắng. Nơi hy vọng an toàn nhất có lẽ là Việt Nam.

Giải pháp sớm cách ly các ca nhiểm bệnh, xử lý từng ca là hướng đi chuẩn xác trong đại dịch này. Đề xuất giải pháp trên chắc chắn là những chuyên gia y tế quá giỏi của Việt Nam. Xong quan trọng hơn là Chính phủ đã dám lắng nghe và tin tưởng vào các chuyên gia y tế giỏi của Việt Nam.

Hy vọng những thành công bước đầu trong chống dịch Corona- Vũ Hán sẽ giúp thay đổi văn hóa của người Việt Nam.

Đó là lòng tự tin ở năng lực của người Việt Nam.

Đó là sự tuân thủ nguyên tắc của cộng đồng dù khác biệt với nhu cầu của cá nhân.

Đó là làm quan để cống hiến, làm công chức phải tận tụy với công việc, giúp dân qua cảnh hoạn nạn hiểm nghèo.

Đó là sự trung thật và trách nhiệm với cộng đồng của từng công dân.

Hy vọng Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch này và có những bước tiến ngoạn mục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KS Doãn Mạnh Dũng