Không nên thực hiện đầu tư công vào cảng cửa ngõ Trần Đề bằng ngân sách công hay vay nợ công

Không nên thực hiện đầu tư công vào cảng cửa ngõ Trần Đề bằng ngân sách công hay vay nợ công

tôi cho rằng mô hình tổ chức khởi động xây dựng và phát triển cảng Trần Đề không nên dựa vào nguồn ngân sách công. Xã hội Việt Nam hôm nay đã bộc lộ khá đầy đủ rằng nhiều dự án đầu tư công đều thất bại.

Khi động thổ cảng Vân Phong, tôi nhận được giấy mời với hai chữ ký của người lảnh đạo Vinalines. Cả hai người ký giấy mời trên, sau đó vài năm đều nhận án tử hình. Nguyên nhân trực tiếp dẩn đến thất bại trong giai đoạn đầu khởi động cảng Vân Phong là Công ty tư vấn cho giai đoạn xây dựng, đã chọn giải pháp đóng cọc khi xây cảng. Còn nghiên cứu của tôi khi đó đề xuất phải sử dụng bến thùng chìm bằng bê tông cốt thép. Hậu quả cọc thép mua về không đóng được vì gặp nhiều đá mồ côi, mọi việc đổ bể. Công ty tư vấn chọn giải pháp đóng cọc vì sân sau của họ là các máy đóng cọc đã sẵn sàng tham gia dự án. Vì vậy chọn đầu tư công chắc chắn thất bại và cán bộ xếp hàng vào nhà tù.

Hình Giấy mời tham dự ngày động thổ cảng Vân Phong của Vinalines. 

Nhà báo Võ Văn Tạo có trực tiếp nói với tôi rằng, Vinalines không có kế hoạch mời KS Doãn Mạnh Dũng tham dự lể động thổ cảng Vân Phong nhưng nhờ nhà báo Võ Văn Tạo can thiệp nên họ đã gửi Giấy mời. Việc động thổ có thay đổi đôi lần nhưng cuối cùng cũng thực hiện được. Nhưng các quan chức tham gia xây dựng  dự án này không vì lợi ích của đất nước. Đây là bài học xương máu của người Việt Nam.

Chúng tôi hiểu sâu các giải pháp để thực hiện xây dựng và khai thác cảng Trần Đề với cách làm từ số vốn ít nhất.

Chúng tôi đề nghị Chính phủ chỉ đưa ra ra các chính sách trong đó rõ ràng với trách nhiệm, quyền lợi và  nghĩa vụ của nhà đầu tư. Không nên đưa các doanh nghiệp Nhà nước vào thực hiện đầu tư công. Nên khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư và khởi động cảng Trần Đề.

Việt Nam đã chấp nhận nền kinh tế thị trường vì vậy nên để thị trường tự điều chỉnh quyết định chọn lựa nhà đầu tư.

KS Doãn Mạnh Dũng