VTV1 đã từng nhầm lẩn ông Các Mác là ông Ph.Ăng-ghen

     Bản tin thời sự chính thức của Việt Nam trên VTV1 lúc 1900h ngày thứ bảy ,27/11/2010 đưa tin kỹ niệm 190 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 – 28-11-2010), nhưng lại đưa hình ông Các – Mác .Sau khi đưa hình trên thì có vài bình luận về học thuyết Mác-Lê và đưa hình cả  hai ông Các Mác và Ph.Ăng-ghen. Cả nhà tôi ngac nhìn không thể tin được rằng các nhà tuyên giáo hình ảnh Việt Nam lại có thể nhầm ông Các Mác thành ông Ph.Ăng-ghen.

Đến bản tin VTV1 lúc 1900h ngày chủ nhật  28/11/2010,  đưa tin kỹ niệm 190 năm ngày sinh ông  Ph.Ăng-ghen thì hình ảnh mới  được chỉnh lại và đưa đúng hình ông Ph.Ăng-ghen.

Sự việc rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa không nhỏ. Khi không phân biệt nổi ông Các Mác và Ph.Ăng-ghen thì làm sao hiểu được ngọn ngành  tư tưởng của các cụ.

KS Doãn Mạnh Dũng