Ca ngợi công ty tham nhũng

Hiện tượng động tại cửa luồng Định An sẽ xuất hiện tại cửa kênh Quan Chánh Bố trong tương lai
Kênh Quan Chánh Bố nằm ở phía bắc luồng Định An vì vậy khi lượng nước qua cửa kênh Quan Chánh Bố tăng thì hiện tượng tại cửa Định An sẽ xuất hiện tại cửa kênh Quan Chánh Bố.

Một logic giản đơn như vậy nhưng không thể đối thoại được trong xã hội Việt Nam hôm nay.

Cuối cùng các vị đầy học hàm và học vị cao ngất ngưỡng ở Việt Nam lại mời một Công ty tư vấn nước ngoài vào làm  tư vấn.

SNC- Lavalin và World Bank
Ngày 20/3/2015, một Bộ gửi công văn đến Văn phòng Chủ tịch nước giải trình và ca ngợi tính khoa học của Dự án Kênh Quan Chánh Bố với sự tư vấn của SNC-Lavalin( Canada). Có lẽ các tham mưu ở Bộ nọ không biết thông tin xấu về Công ty tư vấn  của mình hoặc biết nhưng nhờ công văn đóng dấu “Mật” nên các Bộ khác và cả hệ thống tuyên giáo, báo chí không thể đọc được mà bình luận. Với dân thì cần tránh xa nếu không muốn vi phạm pháp luật. Như vậy các  quan chức Việt Nam có thêm thủ pháp sử dụng dấu “Mật” cho cả các trao đổi về học thuật khoa học để đối phó với việc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra” của một xã hội “của dân, do dân và vì dân”

Ngày 17/4/2013, trang web của Ngân hàng thế giới viết :
Ngân hàng thế giới cấm SNC – Lavalin ( Canada) tham gia các Dự án của Ngân hàng thế giới trong 10 năm vì những hành động bị coi là hối lộ ở Bangladesh, Combodia. Libya and Algeria.
Các báo giấy Việt Nam đã dịch và đưa tin này.

Mong rằng bài viết này sớm chuyển đến Văn phòng Chủ tịch nước.

KS Doãn Mạnh Dũng