Chuyện ưu tiên chọn tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Tp Hồ Chí Minh phải là Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Xa cảng miền Tây- Xa cảng miền Đông. Hoặc từ Bến Thành đi Xa cảng miền Tây hoặc từ Bến Thành đi Xa cảng miền Đông. Như vậy đã có 4 lựa chọn theo thứ tự như trên. Phải chăng vì lợi ích của nhóm người đang đầu tư vào Suối Tiên mà phải huy động nguồn lực cả quốc gia để phục vụ cho cái mục tiêu quá tầm thường đó .
Nghe vậy vị khách cũng phản ứng rất gây gắt. Nhưng từ đó, sau nhiều năm gặp nhau trao đổi, ông có lẽ đã thấy rõ.
Như vậy sự chọn lựa ưu tiên tuyến đường sắt đầu tiên của Tp HCM : Bến Thành – Suối Tiên đã đặt dấu hỏi quá lớn về tính minh bạch của một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Khi một trí thức chọn mục tiêu quá tầm thường để phục vụ thì đó không chỉ lãng phí quỹ thời gian quý giá của một đời người mà còn bộc lộ bản chất cơ hội của kẻ thiếu năng lực phải phù thịnh để tiến thân.
KS Doãn Mạnh Dũng