Cơ cấu hộp tích hợp 2 chuyển động quay-KS. Doãn Mạnh Dũng

Cơ cấu hộp tích hợp 2 chuyển động quay-KS. Doãn Mạnh Dũng

Máy phát điện cho dòng chảy 1 chiều có 2 trống quay và chúng quay chiều ngược nhau. Khi đường kính trống quay nhỏ, ta có thể tích hợp 2 chuyển động quay trên 2 trục thành 1 trục. Với thiết kế trống quay có đường kính trống 2 m thì 2 trục trống quay sẽ cách nhau khoãng 2,2 m. Với khoãng cách trên , chúng ta có thể sử dụng hộp tích hợp 2 chuyển động quay trên 2 trục thành chuyển động quay trên 1 trục.Trên hình vẽ, hộp tích hợp 2 chuyển quay gồm 3 bánh răng hình nón. Đầu vào là 2 chuyển động trên 2 trục 1 và 2 theo chiều ngược nhau. Đầu trục 1 và trục 2 có vòng bi ly hợp a và b, chỉ cho phép trục quay theo một chiều theo nguyên lý líp của xe đạp. Đầu ra là chuyển động trên trục 3 theo một hướng quay cố định./.