Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga  chấm dứt chiến dịch quân sự và “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga  chấm dứt chiến dịch quân sự và “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine.

Kết quả bỏ phiếu về nghị quyết được công bố tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2/3/2022

Theo thông báo trên website Liên Hiệp Quốc, ngày 02/3/2022 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine và “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine.

Kết quả bỏ phiếu , 141/193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi 5 nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, CHDCND Triều Tiên, Syria và Eritrea.

Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc,Việt Nam./.