Dừng ngay việc khai thác boxit Tây Nguyên bằng bất cứ giá nào! Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Khai thác boxit Tây Nguyên khác hẳn với khai thác boxit ở Hunggari. Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương, một khi xảy ra sự cố sẽ không chỉ gây tai họa cho miền Nam Trung bộ và miền Đông Nam bộ mà còn ảnh hưởng đến Lào và Campuchia. Ông Tổng giám đốc TKV còn nói cứng rằng sẽ làm tốt, bảo đảm không xảy ra tai họa bùn đỏ như Hunggari. Hunggari đã luyện nhôm từ lâu, có kinh nghiệm và kỹ thuật hơn hẳn ta. Còn ở ta, nếu Trung Quốc đặc trách việc xây hồ bùn đỏ thì khó tin bằng được Hunggari. Việc Trung Quốc trúng thầu xây dựng 6 nhà máy nhiệt điện vừa kéo dài thời gian vừa trục trặc khi vận hành đã chứng tỏ kỹ thuật và tinh thần trách nhiệm của họ.

Ở Tây Nguyên, bình thường thì hiếm nước, mùa mưa thì mưa xối xả, lấy gì bảo đảm rằng không vỡ bờ hồ và bùn đỏ không tràn hồ?

Khi hàng chục triệu mét khối bùn đỏ trút xuống đất đai sông suối nhà cửa của đồng bào Nam Trung bộ và Đông Nam bộ thì thảm họa kinh khủng biết đến chừng nào? Bùn đỏ còn di hại cho con cháu lâu dài. Rõ ràng đây là tội ác lớn. Không biết lúc ấy ông Tổng giám đốc TKV chịu trách nhiệm thế nào?

Những người chủ trương và thực hiện việc khai thác boxit Tây Nguyên sẽ phải chịu trách nhiệm trước dân tộc và trước lịch sử. Những nhà lãnh đạo có lương tâm còn nghĩ đến dân đến nước nên cho dừng ngay việc khai thác boxit Tây Nguyên bằng bất cứ giá nào!

Ký tên

Nguyễn Trọng Vĩnh