Đòn hiểm, nhưng tránh đòn cũng giỏi !

 

Nếu năm 1979, Trung Quốc tức giận Hiệp ước Việt Xô giao Cam Ranh cho Liên Xô nhưng lại lấy cớ  Việt Nam đánh Pôn Pốt để mở mặt trận phía bắc xâm lược Việt Nam thì hôm nay lại tung ra một chiến lược khôn khéo mới .Một đường dây đặc biệt , bật đèn xanh để Nga quay lại Cam Ranh.Nếu Nga trở lại Cam Ranh  thì tất nhiên Mỹ  phải lùi lại vì không muốn va chạm với “con gấu Nga”  như khoãng thời gian  từ năm 1978 đến năm 2002.Như vậy Trung Quốc “đoạt biển” mà không cần “công”. Thông tin Nga quay lại Cam Ranh  gây sự lo lắng của nhiều người quan tâm đến số phận đất nước.

Nhưng Việt Nam cũng quá tinh tường và cao tay ấn nên ra tuyên bố đăng trên Website Bộ Ngoại giao ngày 11/10/2010 :

“Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào mục đích quân sự  và sẽ khai thác tiềm năng của khu vực Cam Ranh phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Nghĩ lại, họ ra  đòn khá hiểm nhưng Việt Nam đã cao tay và tránh đòn quá tốt.Đúng như ông cha chúng ta dạy khi có quan điểm rõ ràng: Đối ngoại phục vụ đối nội thì các bước đi bao giờ cũng chắc chắn, được sự ủng hộ không chỉ của nhân dân trong nước mà các đối tác cũng kính nể và tôn trọng.

Nhân dân tự hào Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có những nước cờ ngày càng cao tay trên chính trường ngoại giao Quốc tế.

KS Doãn Mạnh Dũng