Ánh sáng từ địa ngục

Thế giới hôm nay lại còn đang chứng kiến các nhà tư bản cùng nhau đem cả gia tài của mình đi làm từ thiện, mà điển hình như ông Bill Gate!

Còn chúng ta lại được dạy rằng , sẽ có cái ngày, mà giai cấp công nhân đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Nhưng cái ngày đó vẩn chưa thấy  đâu trên trái đất này.  Có người cố tìm, đến  nơi sinh ra ông tổ của lý thuyết đấu tranh giai cấp là nước Đức và cả nơi ông ta nghiên cứu là nước Pháp cũng chẵng thấy  cái “mồ” đó ở đâu!

Phải chăng lịch sử đã sang trang và bước lên một bậc thềm văn minh mới ! Con người từ nay sẽ sống biết yêu thương nhau nhiều hơn, hòa hợp và khoan dung. Mong rằng lịch sữ sẽ vĩnh biệt thời hồng hoang man dã, đấu tranh giai cấp của loài người. Các quốc gia, các dân tộc, các nhóm người ngày càng có xu hướng cùng liên kết và phụ thuộc lẩn nhau để cùng tồn tại và phát triển.Đó là nền tảng vật chất để buộc loài người chọn con đường thương lượng,diển biến hòa bình để giải quyết mọi sự khác biệt trong quá trình phát triển.

Vinh quang thay những người thợ mỏ Chi Lê anh hùng !  

Trong thời gian 69 ngày,cái  sống  cận kề với cái chết.Những người thợ mỏ đã hành động đúng với phong cách đặc biệt của giai cấp công nhân. Đó là tình đoàn kết,ý thức tổ chức và kỷ luật. Từng cá nhân tôn trọng lợi ích chung. Họ biết nghiêm túc phân chia nhau từ miếng ăn, nước uống , thuốc men… Nhờ những nguyên tắc đó mà cả nhóm 33 người đã trọn vẹn thóat khỏi lưỡi hái của thần chết.Họ chính là những con người có văn hóa nhất. Chúng ta nhớ trong năm 1958, khi bị đói, người Trung Quốc ở Tứ Xuyên đã ăn thịt con mình hoặc đổi con mình với hàng xóm để duy trì sự sống của chính mình. Nhưng ở đây, người Chi Lê tuy không có nền văn hóa vĩ đại như Trung Quốc, nhưng  mọi người sống và cư xử với nhau đúng ý nghĩa nhân văn nhất của loài người tiến bộ.

 Ông Luis Alberto Urzua , 54 tuổi – người chỉ huy nhóm công nhân – chính là người anh hùng vĩ đại nhất. Ông không những biết tổ chức, biết làm an lòng mọi thành viên trong lúc nguy khốn và biết chính mình phải là người cuối cùng rời hầm sâu.Trước hết , chắc chắn ông Luis Alberto Urzua đã không ăn và uống nhiều hơn các đồng đội của ông. Sự gương mẩu của ông là một bảo đảm chắc chắn để không gây ra sự hổn loạn giữa những con người đang cận kề cái chết.Và chắc chắn ông cũng công bằng không vì lợi ích nhóm này hơn nhóm khác trong 33 người công nhân mà phân chia thực phẩm và nước uống không công bằng.Đó là phẩm chất cao quý và tuyệt vời của người anh hùng Luis Alberto Urzua– thủ  lảnh thực sự của công nhân.

KS Doãn Mạnh Dũng