Giặc đã đến cửa, các tướng bị kỹ luật, ai chống giặc ?

Nhưng tại sao quá nhiều tướng lỉnh Việt Nam lại bị rơi vào “lò thuốc nhuộm đất đai” ?

Để có những ngôi sao cấp tướng trên vai, tôi tin rằng cả tuổi trẻ của họ đã thật sự vì dân, vì nước . Họ không thể cùng lúc với một số lượng rất đông bị sa đọa và cùng chọn con đường mất nhân cách đó !

Những năm gần đây, cả nước đều biết Trung Quốc tìm mọi cách quân sự hóa các đảo mà chúng chiếm được của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Điều chúng lo lắng nhất là sức mạnh của quân đội Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Hải quân. Việc phá nát sự đoàn kết của quân đội Việt Nam chắc chắn là một mục tiêu chiến lược lâu dài của Trung Quốc.

Vì vậy hiện tượng hàng loạt tướng lỉnh của Việt Nam -dù đã về hưu -bị kỹ luật phải chăng là cái bẩy của Trung Quốc từ nhiều năm qua và hôm nay mới đạt kết quả khi chiến sự Biển Đông đang chờ bùng tiếng súng ?

Ai đã đưa chính sánh cho phép quân đội và các tổ chức quyền lực của Việt Nam tự làm kinh tế với ba lợi ích ? Chủ trương trên, thật sự là tạo ra cái bẩy “lò thuốc nhuộm” nhân cách, nhằm phá nát các lực lượng quân đội, các tổ chức quyền lực của Việt Nam. Chuyện Út “trọc” bên quân đội, Vũ “nhôm” bên công an … đã phá nát mọi quyền lực gắn với nó và không khác “con ngựa thành Troy “.

Mọi chính sách phải vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Trên thế giới không có quân đội của một nền Cộng hòa được đi làm kinh tế . Dân tộc nào không nuôi được quân đội của mình thì tất yếu có kẻ ngoại bang bõ tiền nuôi đội quân đó và tất nhiên vì lợi ích của ngoại bang.

Người dân lo lắng, giặc đã đến cửa, các tướng bị kỹ luật, ai chống giặc ?

KS Doãn Mạnh Dũng