Hạ mực nước biển dâng bằng cách đưa nước vào sa mạc để sản xuất muối

Hạ mực nước biển dâng bằng cách đưa nước vào sa mạc để sản xuất muối

Mở kênh từ đại dương vào các sa mạc. Sử dụng sức nóng của sa mạc để sản xuất muối giữa sa mạc. Như vậy sa mạc sẽ tiêu thụ nước biển và làm giảm mực nước biển dâng. Kênh đưa nước biển vào sa mạc, đồng thời là kênh cho vận tải sông đưa muối trở ra biển. Dùng tàu biển ở các cửa kênh để vận chuyển muối cho các nước trên thế giới trên phạm vị toàn cầu. Quá trình sản xuất muối giữa sa mạc, hơi nước sẽ từng bước cải tạo khí hậu khắc nghiệt của sa mạc. Như vậy, một việc đạt đa lợi ích. Chi phí có thể thu hồi từ nguồn bán muối, lợi ích trong cải tạo sa mạc, giảm chi phí của các nước trong tổn thất do nước biển dâng.
Việc mở kênh có thể sử dụng chất nổ thông thường TNT và các máy móc hiện đại.
Hy vọng đoàn đại diện môi trường của Việt Nam có cơ hội đề xuất ý tưởng này với Liên hiệp quốc và nên bắt đầu nghiên cứu tại sa mạc Sahara ở Bắc Phi.

 

Vài thông tin về sự hình thành ý tưởng trên :

 

Tư duy trên hình thành từ quá trình tiếp nhận những tinh hoa văn hóa của ông Thái Quang Trung. Tôi nhớ đến anh Thái Quang Trung – người đã gắn kết tôi với với màu xanh của sự sống và kích thích mạnh mẻ ở tôi tinh thần làm việc không mệt mõi.

 

Ông Thái Quang Trung cùng bạn bè và tác giá

 Khi ông Thái Quang Trung ra đi đột ngột  năm 2013 tôi có bài thơ tiển ông như sau :

 

Kính dâng hương hồn anh Thái Quang Trung

 

Gặp anh, tôi thấy màu xanh,

Gặp anh tôi thấy đất lành, hồn quê.

Kiếp người một chuổi đam mê,

Phương xa, xứ lạ một bề lo toan.

Tình người nặng gánh đa đoan,

Mong đời bớt khổ, vẹn toàn niềm vui.

Bắc Nam , đi ngược về xuôi,

Quê hương , nặng gánh bùi ngùi trong tim.

Cả đời đốt đuốc đi tìm,

Màu xanh bền vững là niềm ước mong.

Hồn anh là những dòng sông,

Phù sa trĩu nặng, ruộng đồng thêm tươi.

Người ơi, người hảy yêu người,

Trần gian hạnh phúc vì đời yêu nhau.

 

7/6/2013

KS Doãn Mạnh Dũng

 

Nay tác giả mong sự hợp tác và phát triển cùng những ai quan tâm.