Hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/7/2020 về Biển Đông

Đây có lẽ là “ngày tang lễ” cho đường “Lưỡi bò” của Trung Quốc. Mặt dù Việt Nam cố gắng chọn con đường hòa hiếu với Trung Quốc, mời người đứng đầu nước Trung Quốc đến phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Nhưng hoa đón chưa kịp tàn, vừa ra khỏi Quốc hội Việt Nam, bay sang Singpore nói ngay các đảo ở Biển Đông là do ông cha họ để lại. Người Việt Nam kể cả những quan chức hay nhà buôn- dù có quá trình hợp tác làm việc với Trung Quốc- cũng không khỏi xấu hổ với tổ tiên vì quên lịch sử mà chơi với những kẻ có lòng tham không đáy.

 

Bất lực và tự trách mình, có quan chức đã than sẽ để sự việc lại cho thế hệ đời sau !

Nhưng thế giới chúng ta đang sống là thế giới văn minh. Logic tối thiểu nhất của nền văn minh là sự lương thiện. Đó là nguyên lý phổ quát không chỉ cho từng cá nhân mà cho cả một dân tộc. Nền văn minh dạy từng con người hảy tìm lợi nhuận từ trí tuệ chứ không phải bằng sự chiếm đoạt tài nguyên hay sức lao động của người khác hay dân tộc khác. Chính học thuyết bành trướng, chiếm đoạt lảnh thổ, chiếm đoạt tài nguyên, sử dụng sức mạnh với các nước nhỏ đã làm Trung Quốc ngày càng bị cô lập trên thế giới.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về Biển Đông là một bước ngoặc cực kỳ quan trọng để gìn giữ hòa bình ở Biển Đông và Khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á không còn cô độc trong chính sách bành trướng của Mỹ ở Biển Đông.

Với tuyên bố trên của Bộ Ngoại Giao Mỹ, các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa buộc phải phá hủy và phục hội nguyên trạng tự nhiên của chính nó.

KS Doãn Mạnh Dũng