Đôi lời gửi đến những ai quan tâm đến sự phát triển Cần Giờ

Đôi lời gửi đến những ai quan tâm đến sự phát triển Cần Giờ

Các báo chí đã đưa tin ý kiến Bộ TNMT về đại dự án Khu Đô thị du lịch Biển Cần Giờ. Người đại diện của Bộ TNMT cho biết: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được thực hiện cẩn trọng, tuân thủ theo quy định…

Sự cẩn trọng là trách nhiệm tất yếu của những người được giao trọng trách liên quan đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường của Việt Nam. Nhưng khi con người thiếu trí thức thì mọi sự cẩn trọng là vô nghĩa.

Bộ TNMT hoàn toàn thiếu kiến thức về dòng hải lưu Bắc Nam chạy dọc theo bờ biển Đông Việt Nam. Chính vì vậy nguồn tài nguyên năng lượng từ dòng hải lưu là chuyện ngoài sự tưởng tượng của các GS-TS của Bộ TN MT.

Xin lưu ý trong hệ thống sách vỡ ở Việt Nam và trên thế giới chưa ai quan tâm đến dòng hải lưu tầng đáy ở bờ Tây Thái Bình Dương. Chính người Việt Nam đã sử dụng giải pháp thí nghiệm và bằng phương pháp toán lý để chứng minh sự tồn tại của dòng hải lưu tầng đáy từ cuối thập niên 1990 nhằm xác định quy luật nông sâu của hệ thống cảng biển Việt Nam.

Trước đây tác giả đã từng gửi đến những người có trách nhiệm của đất nước về nguồn tài nguyên dòng hải lưu để phát điện ở Việt Nam. Nhưng với nền văn hóa bảo thủ, Bộ TNMT đã quên ý kiến được đề xuất từ năm 2015 với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngày 13/9/2019 tại Hội nghị của các tỉnh miền Trung do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tại Tp Phan Thiết, tác giả đã được mời trình bày và đề nghị đưa chiến lược năng lượng điện hải lưu vào Nghị Quyết đại hội Đảng XIII. Bài trình bày trực tiếp của tác giả tại Hội nghị trên đã thay đổi sự nhận thức. Tại Hội nghị  trên, tác giả tuyên bố sẵn sàng đối thoại với các nhà khoa học trong và ngoài nước và sẳn sàng thực hiện mô hình máy phát điện chạy trong điều kiện dòng chảy tự nhiên khi được nhà nước cho phép thực hiện.

Nghị Quyết 55/TW ngày 11/2/2020 lần đầu tiên đưa điện Hải lưu vào danh mục nguồn năng lượng của Việt Nam. Tác giả viết những dòng này không những phát hiện nguồn tài nguyên dòng hải lưu ở Việt Nam có các yếu tố cung ứng năng lượng lớn nhất so với các dòng hải lưu khác trên trái đất này. Hơn nữa tác giả còn đưa ra mô hình tua-bin mới  đầu tiên trên thế giới do người Việt Nam phát minh để khai thác các dòng hải lưu, dòng thủy triều hai chiều và mọi dòng chảy tự nhiên khác của nước.

Tác giả muốn lưu ý với Bộ TNMT, các đại dự án Dung Quất, Chân May, Kỳ Hà,luồng Soài Rạp,kênh Quan Chánh Bố, luồng Định An … đều thất bại so với đề xuất ban đầu vì sự tác động của dòng hải lưu Bắc Nam.

Đại dự án Khu Đô thị du lịch Biển Cần giờ cũng hoàn toàn thiếu trí tuệ về dòng hải lưu Bắc Nam nên sự sa lầy là tất yếu và quan trọng hơn mất cơ hội cho nhân dân Tp HCM có một bãi tắm biển công cộng dài  14,5 Km.

Hội Biển Tp HCM là người sớm viết chính biện và viết phản biện về Khu Đô thị du lịch Biển Cần Giờ từ 3/2019 nhưng những nhà lảnh đạo có quyền lực không muốn đối thoại  vì vậy đôi dòng này chuyển đến những ai quan tâm đến Cần Giờ.

KS Doãn Mạnh Dũng