Kẻ thích hư danh là đại họa so với kẻ tham nhũng.

Để dể nhận thức sự việc, ta nên bắt đầu từ định nghĩa sau :” Người lương thiện là người trao đổi lao động trong sự công bằng và minh bạch. Khi người lương thiện biết quan tâm và giúp đở người khác thì được gọi là người tử tế. Những người tử tế dám hy sinh cuộc sống hay lợi ích của bản thân vì sự tồn tại và phát triển của cộng đồng thì đó là những người anh hùng. Ngược với người lương thiện, là những kẻ chiếm đoạt và trả thù. Mục tiêu sự chiếm đoạt ở đây bao gồm vật chất, hư danh và tình dục. Bản chất của kẻ tham nhũng là “nặng gánh phong trần” nên chọn mục tiêu cuộc đời là chiếm đoạt vật chất và tình dục càng nhiều càng tốt. Nhưng câu chuyện Herostratus đã chỉ ra rằng kẻ đáng khinh nhất và đáng bị đời đời nguyền rủa lại là kẻ thích hư danh, mang bản chất của kẻ chiếm đoạt. Kẻ thích hư danh luôn luôn ẩn náo trong lớp võ trong sạch nhưng khi có cơ hội, họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của đất nước miển rằng tên tuổi của họ luôn luôn được hậu thế nhắc đến dù đó là sự phỉ nhổ. Như vậy kẻ thích hư danh là cái họa vô cùng lớn so với kẻ tham nhũng.
Ks Doãn Mạnh Dũng