Đường “lưỡi bò”, phán quyết và tiến triển ?

Cũng ngày hôm nay 12/7/2016, hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua hôm nay cho biết Trung Quốc “không chấp nhận và không công nhận” phán quyết từ Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), The Hague, Hà Lan, về “đường lưỡi bò”.
Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hôm nay cho biết. Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12/7. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết”.
Như vậy sự việc sẽ tiếp tục tiến triển ra sao ?
Loài người khi còn thuở hồng hoang thì muốn gắn kết với nhau để tồn tại. Nhưng khi hình thành cơ cấu xã hội, thì kẻ có sức mạnh lại muốn bắt kẻ khác làm nô lệ. Sự tham nhũng không ngoài tư duy trên. Nhìn kỹ, thì đó là những cá nhân còn xa nền văn minh của con người.
Với các quốc gia cũng tương tự. Khi đất nước họ bị xâm chiếm, bị tàn sát bởi các quốc gia khác hay bị thiên tai thì họ mong muốn các quốc gia văn minh chia xẽ nổi đau với họ. Nhưng khi họ có sức mạnh kinh tế và quân sự thì học lại muốn xâm chiếm các quốc gia khác, bắt các quốc gia khác trở thành nô lệ. Nhìn kỹ lại đó là những quốc gia còn xa sự văn minh. Để đối phó với các quốc gia còn xa sự văn minh thì loài người nên như thế nào ?
Việc đầu tiên là hảy nâng cao nhận thức của các quốc gia trên thế giới. Trước hết các quốc gia văn minh cần đoàn kết và chia xẽ quan điểm văn minh với nhau. Không nên vì lợi ích trước mắt mà mớn trớn, ủng hộ những tư tưởng bành trướng. Trong chiến tranh thế giới thứ II, Liên Xô ủng hộ phát xít Đức cùng nhau chia đất Ba Lan và sau đó Liên Xô lại chính là nạn nhân lớn nhất trong chiến tranh. Việt Nam hôm nay mà không ủng hộ Philipine thì khó mà thoát khỏi hiểm họa chính mình trong tương lai.
Các quốc gia văn minh hảy cùng cảnh giác với những tư tưởng bành trướng và sẵn sàng cứu loài người thoát các hiểm họa. Bài học diệt chủng tại Kampuchia vẩn còn nóng với loài người.
Trong chiến tranh thế giới II, nhân dân Đức cũng là nạn nhân của Hit-le. Nhân dân Trung Quốc hôm nay cũng là nạn nhân của tư tưởng bành trướng nên thế giới  cần đoàn kết với những người Trung Quốc tiến bộ. Người Việt Nam cần phân rõ những kẻ độc tài đang có quyền lực ở Trung Quốc với những người Trung Quốc yêu hòa bình mong muốn sống trong sự hợp tác và hòa bình – đang là xu thế tất yếu của nhân loại.
Với Việt Nam, chỉ có dân chủ thật sự, chỉ có một chế độ thật sự của dân, do dân và vì dân mới đủ sức mạnh bảo bệ đất nước. Khi dân đã được khai trí, chỉ có sự chân thành từ trái tim mới có thể thuyết phục được lòng người.
KS Doãn Mạnh Dũng