Ngày báo chí Việt Nam 21/6/2014 : Xin cám ơn các phóng viên ở mặt trận Hoàng Sa!

Nhờ vậy, ngày 20/6/2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẵng định :
“Chúng ta kiên quyết không để một tấc đất, tấc biển nào của Tổ quốc bị xâm phạm. Đối với bất cứ người Việt Nam nào, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.”
“Tôi xin nhắc lại lời của vua Lê Thánh Tông từng nói với triều thần đã được ghi rõ trong Đại Việt Sử ký toàn thư: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!”.
Những kẻ đập bàn mắng những người biểu tình, đạp vào mặt và bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc hảy nhớ lời của Chủ tịch Trương Tấn Sang.
Xin cám ơn các anh chị phóng viên ở mặt trận Hoàng Sa đã giúp lịch sử sang trang mới !

Kinhtebien online