Nhân cảng nước sâu Sóc Trăng và luồng Trần Đề đang được xem xét

                 

Xưa nay , chẳng ai dám nghĩ Sóc Trăng sẽ có cảng nước sâu và luồng Trần Đề  thành hiện thức. Song thực tế  lại cứ đắng cay với  ý nguyện của  các nhà tư vấn  thiếu thực tiển Việt Nam . Song  nhu cầu  cấp bách xây dựng các nhà máy nhiệt điện  chạy than nhập từ Úc buộc phải tìm vị trí cho cảng  chuyên dụng tiếp nhận tàu chở than cở nhỏ nhất phải 80.000 tấn.

Nhìn lại, nếu dùng quần đảo Nam Du thì  chi phí chuyển tải vào nội thủy không nhỏ làm tăng giá thành  nhiệt điện. Mặt khác nếu dùng quần đảo Nam Du thì hải quân Việt Nam sẽ mất  vị trí căn cứ chiến lược ở phía  Tây  Nam.

Quay đi quay lại, chỉ còn con đường duy nhất là cửa Trần Đề. Sử dụng trí tuệ đã nghiên cứu luồng Trần Đề , Chính phủ  nên tôn trọng  những nghiên cứu  và đề xuất nghiêm túc  đã công bố . Có   như vậy xã hội mới thực sự  công bằng và văn minh. Người làm không được hưỡng, kẽ giỏi “đạo “  lại giàu sang phú quý và  chửi  những người trí thức  nghiêm túc là “thằng khùng”.

           Nhân chuyện  cảng nước sâu Sóc Trăng và luồng Trần Đề đang được cân nhắc đưa vào kế hoạch quốc gia ,  mong rằng  từ nay đừng coi trí tuệ của giới trí thức Viêt Nam  như ô xy trong  khí quyễn ,như nước sông nhưng công của các vị  tư vấn   ở đâu đó.

                Ks Doãn Mạnh Dũng