Khai bút 2014 : Mong được đối thoại với Chính quyền về cảng cửa ngõ Trần Đề

Khai bút 2014 : Mong được đối thoại với Chính quyền về cảng cửa ngõ Trần Đề

Chúng tôi thật sự xúc động về sự quan tâm của Chủ tịch nước vì đã dành những thời gian quý báu nghĩ Tết  để tiếp chúng tôi vì công việc của cộng đồng.
Nguyện vọng của chúng tôi thật đơn giản, chỉ mong được đối thoại với Ban kinh tế Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải và các nhà khoa học Việt Nam về luồng và cảng Trần Đề.
Chúng tôi đã chuyển các kết quả nghiên cứu của mình đến các trường Đại học hàng đầu của Hà Lan- nơi cung cấp nhiều bằng Tiến Sĩ cho các chuyên gia về thủy lực của Việt Nam và những Công ty tư vấn hàng đầu của Hà Lan về công trình cảng biển. Kết quả họ đã có văn bản hổ trợ chúng tôi nghiên cứu Tiền khả thi luồng và cảng Trần Đề.
Nhớ báo SGGP, ngày 11/11/2008 đã đưa tin : “Về cửa Trần Đề, các nhà khoa học không ủng hộ phương án nghiên cứu bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.

Báo SGGP ngày 11/11/2008

Chúng tôi không quan tâm đến nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nhưng chúng tôi cần chính sách để thu hồi vốn đầu tư từ chi phí nghiên cứu đến chi phí đầu tư và khai thác.
Người Việt Nam đủ tự tin về năng lực để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ngay trên mảnh đất Việt Nam. Vấn đề còn lại là mọi chính sách cần công khai, minh bạch và thực sự trước hết vì lợi ích của cộng đồng.
Hy vọng năm 2014 sẽ chứng kiến sự đối thoại công khai giữa Chính quyền và chúng tôi về chính sách đối với luồng và cảng Trần Đề cho ĐBSCL.
Phút Giao thừa Năm Giáp Ngọ – 30/1/2014
KS Doãn Mạnh Dũng