Nếu chất thải xác định từ nguồn Formosa thì Nghệ An và Thanh Hóa phải cảnh giác !

Nếu chất thải xác định từ nguồn Formosa thì Nghệ An và Thanh Hóa phải cảnh giác !

Theo tài liệu “Tình hỉnh một số yếu tố Khí tượng – Hải Dương vùng biển Việt Nam và lân cận” của Phòng bảo đảm hàng hải của Bộ tư lệnh Hải quân xuất bản 1985, trang 77 có giới thiệu hướng dòng chảy mặt khi nước dâng. Nghiên cứu kỹ bản đồ nước dâng này, ta thấy có dòng chảy mặt nhưng yếu từ Sơn Dương -Hà Tỉnh ra Nghệ An và Thanh Hóa.

 

 

Bản đồ hướng của dòng hải lưu tầng mặt khi dòng triều dâng – Bạn xem mũi tên dòng chảy về hướng bắc tại vị trí Sơn Dương – Hà Tỉnh.

Như vậy nếu chất thải đổ ra từ Formosa thì Nghệ An và Thanh Hóa hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi dòng hải lưu tầng mặt do “Dòng triều khi nước dâng”.
Những hiện tượng thiên nhiên tại Việt Nam, chính quyền cần lắng nghe các nhà khoa học Việt Nam vừa có lý thuyết vừa trải nghiệm thực tế. Việc phân tích các độc tố thì rất cần các phòng thí nghiệm chính xác của nước ngoài.
Vì không lắng nghe những nhà khoa học thực tiển tại Việt Nam mà Quốc hội Việt Nam đã từng sai lầm trong việc đánh giá sự ổn định về độ sâu trong vịnh Dung Quất và đưa ra sự chọn lựa ” Giải pháp xây dựng đê chắn sóng tại vịnh Dung Quất sai hướng.” Rất tiếc sự việc này không được đối thoại minh bạch trong khoa học tại Việt Nam. Và hôm nay người Việt Nam lại lúng túng không biết chất độc thải ra tại Formosa di chuyển về hướng nào ?
KS Doãn Mạnh Dũng