Ông Đinh La Thăng và cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL

Bộ Công thương tổ chức Hội nghị thẩm định ” Điện hải lưu” vào ngày 7/8/2015 và có văn bản ủng hộ.
Bộ Khoa học Công nghệ không phản hồi.( Phải chăng đó là quyền của những người hưởng lương từ tiền thuế của dân ? )
Thực tế cho biết Chiến lược giao thông cho ĐBSCL từ 1975 đến nay đều thiếu hiệu quả. Việt Nam đã xuất khẩu gạo từ 1989 đến nay vẩn chưa có một cảng chuyên dụng , mặc dầu ngân sách nhà nước đổ vào vô cùng lớn : từ nạo vét cửa Định An đến làm kênh Quan Chánh Bố.
Cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL được nghiên cứu trong 20 năm và đề xuất trên cơ sở những quy luật tự nhiên Nam Bộ.
Ngày 1/8/2015 ông Nguyễn Văn Công -Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì, cùng các nhóm Tư vấn nghe giải trình cảng Trần Đề để báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT.
Ngày 4/8/2015 ông Đinh La Thăng chủ trì Hội nghị tại Bộ GTVT nghe trình bày và đối thoại về cảng Trần Đề. Nhóm nghiên cứu cảng Trần Đề đã bảo vệ thành công và Văn phòng Bộ GTVT ra văn bản ủng hộ số 692/ TB- BGTVT do ông Vũ Đức Thuận Chánh Văn phòng Bộ GTVT ký.
Việc thừa nhận giải pháp xây dựng cảng Trần Đề là không thể giải thích được việc chi 10.000 tỷ VND cho xây dựng kênh Quan Chánh Bố và chi phí nạo vét cửa Định An với số tiền vô cùng lớn không thể thống kê được từ năm 1980 đến nay.
Việc bắt ông Đinh La Thăng sau khi hoàn tất các thủ tục cách chức Ủy viên BCT, Bí thư Tp HCM… là tiền lệ để Việt Nam chứng minh không ai có thể đứng trên Luật pháp. Đó là xu thế để có một xã hội văn minh. Nhân dân hoan ngênh vì có một tiền lệ mới và rất tốt cho xã hội.
Nhưng ở đây liệu có sự công bằng giữa các công dân đã và đang giữ quyền lực không ?  Mong rằng theo thời gian nhân dân sẽ tìm ra sự thật. Từng cá nhân  – không ai được miễn trừ – phải chịu trách nhiệm với hành động của chính mình dù  giữa rừng hay giữa Hội trường đầy hoa. 
Ở đây , tác giả thật sự lo lắng  việc ông Đinh La Thăng và ông Vũ Đức Thuận đều bị vào tù cũng đồng nghĩa với việc quay lại nạo vét cửa Định An và tiếp tục đổ tiền vào kênh Quan Chánh Bố như 40 năm qua. Các quan chức gắn bó với các chi phí nạo vét cửa Định An và kênh Quan Chánh Bố lại mĩm cười vì lại được đón nhiều cơ hội mới. Hệ thống GTVT hàng hóa của ĐBSCL lại tiếp tục đổ về cảng Sài Gòn hay Cái Mép, giúp các nhà đầu tư Cái Mép hy vọng hơn về sự vắng bóng tàu thuyền. Chi phí giao thông tăng, tất làm giảm nguồn thu của người bán hàng và mua hàng. Vì vậy người chịu tổn thất lớn nhất trong đại án chống tham nhũng này lại chính là nông dân ĐBSCL. Vì vậy tác giả mong đối thoại với Chính phủ kiến tạo Nguyễn Xuân Phúc  về tương lai cảng cửa ngõ Trần Đề  cho  ĐBSCL.
Dù cả hai ông Đinh La Thăng và Vũ Đức Thuận vào tù, nhưng các ông đã đặt một viên gạch đầu tiên  trong nhận thức  ở Bộ GTVT về cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL.Đó là viên gạch giúp hàng triệu người khác hạnh phúc hơn. Mong rằng những dòng chữ này thật sự an ủi cả hai ông trong những ngày cô đơn nhưng không cô độc vì ít nhất đã làm được một việc rất đáng làm trong một đời người.   
Ngày 18/1/2018
KS Doãn Mạnh Dũng