Phương án 2 đã được chọn lựa!

Chỉ những kẻ bất tài,họ mới sử dụng quyền lực hoặc gắn với quyền lực để  sử dụng tiền chùa cho các dự án ảo tưởng với mục tiêu không có gì khác là cướp kết quả lao động và tài nguyên của đất nước.

Kinhtebien online  trân trọng chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XI đã khẳng định con đường tiến lên của dân tộc là dựa vào quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.

Xin cám ơn các đại biểu đã đóng góp 65.04% phiếu để chọn phương án II.Đó là nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam.