Cùng nghiên cứu con tàu chở gạo xuất khẩu cho Việt Nam và Thái Lan

Xếp xong 4499,2 tấn  gạo bao lúc 1430h ngày 15/12/2010 .

Tổng thời gian xếp : 4 ngày và 1 giờ.

Tàu đến Jakarta lúc : 1415h 22/12/2010

Dở xong hàng lúc : 0930h 27/12/2010

Tổng thời gian dở hàng : 4 ngày và  20 giờ 15 phút.

Tổng thời gian chuyến đi từ 10/12//2010 đến 27/12/2010 là : 18  ngày.

Mổi ngày tàu của con tàu trên có giá 2500-3000 USD.

Một chuyến tàu chở gạo cho Việt Nam có thể thực hiên 3 chuyến chở gạo cho Thái Lan.

Cước từ Bangkok đi Jakarta lại cao hơn cước từ cảng Sàigon đi Bintulu 3-4 USD/tấn cùng điều kiện FIOS, có nghĩa chi phí xếp và dở hàng người thuê chịu.Tuyến đường Bangkok – Jakarta dài gấpđôi tuyến đường từ cảng Sài Gònđi Bintulu.

Đọc các con số trên chúng ta dể hiểu tại sao gạo Thái Lan xuất khẩu có giá cạnh tranh hơn gạo Việt Nam vì giá bán bao gồm giá gốc tại cảng xếp và giá vận tải. Giá vận tải của Việt Nam quá cao nên người nông dân Việt phải bóp cái bụng lại để chịu đựng. Nguyên nhân vì việc tổ chức xếp hàng tại các cảng Việt Nam kém. Tại các cảng dở thì tàu Việt Nam trở thành kho hàng bán lẻ .Nguyên do năng lực đàm phán của các chuyên giá bán gạo Việt Nam quá yếu  chưa kể nếu tàu mang Đăng kiểm Việt Nam khi sang Phillippine phải trả cho chính quyền Phillippine 6% tiền cước vận tải.

Đó là những con số thực , chỉ ra bản chất việc tổ chức xuất khẩu gạo Việt Nam hiện nay.

Chính phủ nên xem xét lại các mô hình tổ chức xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay nếu thực sự coi trọng  lợi ích của người nông dân .

KS Doãn Mạnh Dũng