Sự kiện “Bình Minh” đe dọa cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong

Sự kiện ngày 26-5-2011 Trung Quốc tấn công tàu Bình Minh 02 đã mở ra một bước phiêu lưu mới của chính quyền Trung Quốc.Vị trí tàu Bình Minh bị tấn công có vĩ độ trùng với vĩ độ luồng ra vào vịnh Vân Phong  và chỉ cách vịnh Vân Phong 118 hải lý ( 217km).Với hành động trên, Trung Quốc không chỉ ngăn chặn sự phát triển ngành dầu khí Việt Nam mà còn chính thức bao vây cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong.Hơn nữa với “đường lưỡi bò”, toàn bộ bờ biển Việt Nam sẽ từng bước bị phong tỏa.
Với hành động trên, Trung Quốc đã dồn Việt Nam vào chân tường, nền kinh tế xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ bị kiểm soát bởi các tàu kiểm ngư của Trung Quốc.

Việt Nam sẽ chọn con đường nào ?

Đã đến lúc phải cần  Hội nghị Diên Hồng dưới hình thức một trang mạng chính thống để lắng nghe mọi ý kiến và nguyện vọng của người dân Việt Nam. 

KS Doãn Mạnh Dũng