Thiếu tướng Lê Kế Lâm nói về Giải Nhân tài Đất Việt

Toàn văn bản ghi âm như sau : 
Bắt đầu:
Việc chuyển lũ về phía Tây, hiện nay Nhà nước đã có tuyên dương những người có công với đất nước trong buổi trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Vấn đề này, hiện nay tôi biết có những khúc mắc giữa người đề xuất ra ý tưởng và người triển khai thực hiện ý tưởng một cách cụ thể. Tôi nhớ, năm 2010, tôi quen thân với anh Sinh Huy. Tôi có nói chuyện : 
-Ông Doãn mạnh Dũng nói : “Ý tưởng chuyển lũ về miền Tây, người đầu tiên đưa ra là anh Dũng” ?
Anh Sinh Huy có trả lời một cách rất khách quan :
-Anh Dũng là người nhiều sáng kiến. còn tôi là chuyên môn về thủy lợi, cho nên tôi là người triển khai thực hiện một cách cụ thể. 
Tôi nghĩ rằng, trong thành quả thoát lũ về hướng Tây để có vựa lúa Tứ giác Long Xuyên thì công là công của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, của nhân dân Đồng Bằng Sông Cữu Long, nhưng cũng phải nghĩ đến công của người đề ra cái sáng kiến đầu tiên và những người triển khai thực hiện thắng lợi cái sáng kiến đó. Do vậy ông Sinh Huy cũng là người xứng đáng được Nhà nước ghi ơn và công trạng . Còn anh Dũng, tôi nghĩ rằng cũng nên nghĩ đến cái sáng kiến của anh đã đề xuất mà đã có công quyền chứng nhận từ năm 1996. Nếu giải quyết được như vậy thì sẽ ổn thỏa và sẽ rât khách quan.
Kết thúc. 
Người ghi âm và chuyển sang dạng văn bản : KS Doãn Mạnh Dũng
Bản ghi âm và lời chuyển thành văn bản đã gửi đến trang web của Hội : www.bientoancanh.vn