Trung Quốc muốn Việt Nam thắng đế quốc Mỹ ?

Vì lệ thuộc vào Trung Quốc nên các chính sách kinh tế của Việt Nam phải chọn giải phải kém nhất từ việc chỉ được tham gia WTO sau Trung Quốc, xây dựng hệ thống luyện bô-xít ở Tây Nguyên, không sử dụng vịnh Sơn Dương – Hà tỉnh cho lợi ích kinh tế Biển Việt Nam mà chuyển giao cho Trung Quốc thông qua nhóm Đài Loan gây hiệu ứng nguy hiểm không chỉ về kinh tế mà cả quân sự và môi trường… Vì vậy sự lệ thuộc vào Trung Quốc đã buộc “Việt Nam không được phát triển” chứ không phải “Việt Nam không chịu phát triển” như các chuyên gia Ngân hàng thế giới nói với bà Phạm Chi Lan.

Việt Nam chỉ thóat lệ thuộc vào Trung Quốc chỉ khi có Luật chấm dứt sự liên kết chính trị giữa các tổ chức xã hội và chính quyền hai nước Việt Nam với Trung Quốc.

Hành động quân sự hóa các đảo mà Trung Quốc chiếm được ở biển Đông của Việt Nam đã phơi bày mọi sự dã tâm của những người cầm quyền Trung Quốc và làm thức tỉnh lòng yêu nước của tòan dân Việt Nam.

Ks Doãn Mạnh Dũng