VOSCO hay COSCO ?

(Ghi chú :  VOSCO : Viet Nam Ocean shipping Company- Cty vận tải biển Viet Nam)

Ông Giang Kim Đạt khẳng định :

– COSCO.

Bước ra khỏi cửa Công ty của ông Đạt, người khách Bĩ  nói với người bạn Việt Nam đồng hành :

          Công ty này hai năm nữa sẽ phá sản.

Đúng là sang năm 2010,ngôi sao Vinashin tự sa vào bùn còn ông Giang Kim Đạt ù té bõ cũa chạy lấy người.

Thế giới hôm nay, chỉ cần thoáng nhìn là người ta hoàn toàn có thể hiểu anh tìm nguồn lợi nhuận từ đâu và vì sao đạt đưọc lợi nhuận đó. Họ chỉ có thể lừa các quan chức Việt Nam , chứ không thể lừa các đồng nghiệp.Tôi được nghe kể lại câu chuyện này ngay sau khi vừa tan cuộc họp vì cùng ăn trưa với họ.Đó là hậu quả của một xã hội,khi lợi ích nhóm được đặt trên lợi ích của cộng đồng dân tộc.Những kẽ  dốt nát, hợm mình, ích kỹ  lại được toàn quyền sử dụng tiền thuế của dân, tiêu xài vô tội vạ đồng tiền xương máu của cả một dân tộc.

 

KS Doãn Mạnh Dũng