Vệt di chuyển tầng mặt tháng 6 tháng 7 di chuyển từ giữa vịnh Bắc Bộ đến đảo Hải Nam

Vệt di chuyển tầng mặt tháng 6 tháng 7 di chuyển từ giữa vịnh Bắc Bộ đến đảo Hải Nam

 

 Vệt di chuyển trong tháng 6.

 

viên phi công Trần Quang Khải có nhiều khả năng trôi về đảo Hải Nam. Cách đây trên 10 năm, một vị quan chức ở Đà Nẵng đi tắm biển vào khoãng thời gian này, đã bị mất tích và xác tìm thấy ở đảo Hải Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng

Vệt di chuyển trong tháng 7.