“Án lệ tàu Bình Định River “ : Phán quyết Tòa sơ thẩm và Kháng cáo của chủ tàu.

“Án lệ tàu Bình Định River “ : Phán quyết Tòa sơ thẩm và Kháng cáo của chủ tàu.

Ngày 30/12/2013,Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý sô 45/2013/HSST ngày 1/10/2013 về vụ chìm tàu Binh Dinh River ngày 8/1/2009.

1/ Phán quyết của Tòa sơ thẩm :
Theo bản án số 56/2013/HSST của Tòa Sơ thẩm:
Tuyên bố : Bị cáo Hồ Văn Tạo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Áp dụng : Khỏan 2 Điều 285; Điều p khỏan 1, 2 Điều 46, 47; Điều 60 BLHS
Xử phạt : Bị cáo Hồ Văn Tạo 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo,thời gian thử thách 04 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 30/12/2013.

Bình luận :
Bản án trên với 2 năm tù nhưng được hưởng án treo là hợp lý. Vì thuyền trưởng Hồ Văn Tạo được giao làm thuyền trưởng tàu Bình Định River từ 10/2007 cùng các Giấy tờ Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp 10/2007 là “tàu được phép họat động trong vùng biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý” nhưng thuyền trưởng Hồ Văn Tạo đã không từ chối lệnh của chủ tàu Vinashin Bình Định đã điều khiển tàu vượt Biển Đông từ bờ biển Nam Bộ sang bờ tây đảo Bóc-nê-ô vi phạm quy định của Đăng kiểm Việt Nam. Nguyên nhân thuyền trưởng Hồ Văn Tạo phải thực hiện lệnh của chủ tàu Vinashin Binh Định vì từ chối thì phải bị thất nghiệp, không có nguồn kiếm sống.

2/ Kháng cáo của chủ tàu Vinashin Bình Định
Ngày 22/1/2013, Tòa án nhân dân Bình Định thông báo :
Chủ tàu Vinashin Binh Định đã kháng cáo bản án sơ thẩm 56/2013/HSST ngày 30/12/2013 yêu cầu bị cáo Hồ Văn Tạo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thân tàu Bình Định River là 6.839.465.521 đồng.
Bình luận :
Chủ tàu Vinashin Binh Định là người tiếp nhận các Giấy tờ của Cục Đăng kiểm Việt Nam,cấp 10/2007 là “tàu được phép họat động trong vùng biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý” và sau đó giao các Giấy tờ trên cho thuyền trưởng Hồ Văn Tạo.
Chủ tàu Vinashin Binh Định biết tàu không được phép vượt Biển Đông từ bờ biển Nam Bộ sang bờ tây đảo Bóc-nê-ô như vậy sẽ vi phạm quy định của Đăng kiểm Việt Nam nhưng chủ tàu Vinashin Binh Định cố tình ký hợp đồng nhận vận chuyển hàng hóa từ bờ biển Nam Bộ sang bờ tây đảo Bóc-nê-ô. Hành vi của chủ tàu Vinashin Binh Định đã tạo ra tiên đề vi phạm quy định của Đăng kiểm Vịêt Nam và dẩn đến chìm tàu.
Như vậy hành vị của chủ tàu Vinashin Binh Định là yếu tố tạo ra sự vi phạm của thuyền trưởng Hồ Văn Tạo. Như vậy Chủ tàu Vinashin Binh Định phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả về hành động của chính mình gây ra. Thuyền trưởng Hồ Văn Tạo là người làm thuê cho chủ tàu Vinashin Binh Định nên chỉ chịu trách nhiệm liên đới vì đã thực hiện theo lệnh sai lầm của chủ tàu Vinashin Binh Định.
Theo hồ sơ, tàu Binh Định River đã mua bảo hiểm, nhưng vì chủ tàu Vinashin Binh Định không thanh tóan tiền bảo hiểm nên không đòi được tiền bảo hiểm thân tàu tàu Bình Định River là 6.839.465.521 đồng.
Đây là một minh chứng chỉ ra những cán bộ điều hành doanh nghiệp Nhà nước Vinashin Binh Định vừa cố tình quy định của Đăng kiểm,vừa thiếu năng lực điều hành doanh nghiệp Nhà nước Vinashin Binh Định,vừa tìm cách lãng tránh nhiệm trong việc gây ra tổn thất thân tàu Bình Định River.
Theo thông báo của thuyền trưởng Hồ Văn Tạo, chủ tàu Vinashin Binh Định còn nợ 1/2 tháng lương của tòan bộ thuyền viên. Hơn nữa vì chủ tàu Vinashin Binh Định không thanh tóan tiền bảo hiểm nên tòan bộ tư trang của thuyền viên chưa có ai bồi thường. Chúng tôi thấy rằng, chủ tàu Vinashin Binh Định cần thanh toán số tiền lương còn nợ tòan bộ thuyền viên và tiền tư trang mất mát do đắm tàu. Số tiền đền bù mất mát tư trang cần tính tóan theo quy định của giá trị bảo hiểm mà chủ tàu Vinashin Binh Định đã mua nhưng chưa thanh tóan tiền mua bảo hiểm.
Hàng hải Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế thế giới, nên mọi sự việc cần phải được giải quyết theo tập quán hàng hải thế giới.

KS Doãn Mạnh Dũng