Giải pháp tránh tai nạn cho tàu cá nhập bờ

Theo PV Thanh Niên Online, chiếc tàu cá bị sóng đánh vỡ tan tành; thân tàu bằng gỗ sau khi bị chìm, lộ ra rất nhiều phần đã bị mục. Ngoại trừ ông Hiền ( thuyền trưởng )đã mặc áo phao cầm cự trên biển, 4 thuyền viên khác trên tàu đều bị chìm. “
Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140118/chim-tau-ca-3-nguoi-chet-1-nguoi-mat-tich.aspx
Khi gió mùa đông bắc cấp 8-9, dòng tầng mặt hình thành do gió có hướng di chuyển trùng với hướng gió đông bắc. Có nghĩa là nó di chuyển từ đông bắc xuống tây nam. Khi tàu ngoài khơi xa, con tàu chỉ chịu tác động chính của dòng tầng mặt. Ở bờ biển Đông Việt Nam còn có dòng tầng đáy hình thành do chênh lệch nhiệt giữa Xích đạo và Cực Bắc trái đất nên dòng này di chuyển theo hướng từ Bắc xuống Nam. Mặt khác vì trái đất quay từ tây sang đông nên dòng trên còn phải chịu lực quán tính nên di chuyển theo hướng ngược lại từ đông sang tây. Tổng hợp lại dòng tầng đáy di chuyển theo hướng từ đông bắc xuống tây nam. Ở vùng nước sát bờ biển Đông, dòng tầng đáy trồi lên trên. Như vậy ở vùng nước sát bờ dòng tầng mặt và tầng đáy cộng hưởng và trở nên cực đại. Vì vậy khi con tàu ở ngoài khơi xa thì ít nguy hiểm hơn khi vào gần bờ. Việc nhập bờ của con tàu là giai đọan cực kỳ nguy hiểm nhất là cửa biển gần hệ thống bãi ngang như vùng bờ biển Thừa Thiên- Huế.
Cách sử lý nên như sau :
1/ Cần có sự chỉ dẩn chi tiết vùng nước ở cửa biển có độ sâu ổn định để thuyền trưởng có thể tính tóan dẩn tàu đi chính xác khi nhập bờ.
2/ Tại các cửa biển nguy hiểm thì cần có tàu cứu hộ sẵn sàng hổ trợ cho tàu thuyền khi nhập bờ.
Tàu cá trước khi nhập bờ cần thông báo cho tàu cứu hộ biết. Tàu cứu hộ cần ưu tiên theo dỏi các tàu cá khi nhập bờ.
3/ Trước khi nhập bờ, thuyền trưởng cần chuẩn bị máy tàu ở trạng thái an tòan tốt nhất để tránh sự cố. Vì khi nhập bờ mà tàu bị chết máy thì tàu sẽ bị đưa vào cạn và bị sóng đánh chìm.
4/ Trứoc khi nhập bờ, thuyền trưởng cần cho chằn buộc chắc chắn để bảo đảm sự cân bằng tàu khi có sóng lớn.
5/ Việc trang bị phao cứu sinh cho mổi cá nhân là điều bắt buộc. Ở trường hợp cụ thể này ta thấy chỉ có một phao cá nhân cho thuyền trưởng.
6/ Về lâu dài, cần có chiến lược quy hoạch vùng tránh nạn và hướng dẩn chi tiết cách tránh nạn cho tàu thuyền từng khu vực ở bờ biển Việt Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng