Dòng hải lưu lạnh tầng đáy bắc nam là động lực chính bồi lấp bờ biển Đông miền Trung và Nam bộ Việt Nam

Dòng hải lưu lạnh tầng đáy bắc nam là động lực chính bồi lấp bờ biển Đông miền Trung và Nam bộ Việt Nam

 ….Do chênh lệnh nhiệt giữa Xích đạo và Cực nên xuất hiện dòng hoàn lưu lạnh chảy tầng đáy từ Cực bắc về Xích đạo.

Do trái đất quay từ tây sang đông nên dòng lạnh tầng đáy bắc nam bị lệch hướng về hướng tây. Đây là động lực cơ bản tạo nên sự bồi lấp bờ biển đông miền Trung và Nam bộ.

Lý thuyết này giúp chúng ta giải thích sự hình thành và tồn tại các cồn cát ở bờ biển miền Trung Việt Nam. Do trái đất nóng dần, dòng hải lưu chạy tầng đáy bắc nam  có xu hướng mạnh dần. Việc nghiên cứu dòng hải lưu lạnh chạy tầng đáy bắc nam không chỉ có ý nghĩa trong các công trình xây dựng cảng biển, luồng tàu biển, các dự án lấn biển, phòng chống lở bờ biển, bão vệ môi trường biển , phòng chống chết đuối trong du lịch biển… mà còn có ý nghĩa trong nghiên cứu lịch sử , khảo cổ về sự hình thành vùng đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Bộ. Từ lý thuyết này có thể giải thích sự hình thành Biển Hồ tại Campuchia, hồ Đồng Tháp Mười và khả năng biến vịnh Thái Lan thành một “Biển Hồ “ trong tương lai khi mủi Cà Mau tiến dần về hướng Nam nối dần đến Malaysia.  

Mời các bạn đọc tòan văn tài liệu kèm theo: Download