Nguyên nhân và giải pháp nào hạn chế xói lỡ bờ biển Đông Việt Nam ?

Nguyên nhân và giải pháp nào hạn chế xói lỡ bờ biển Đông Việt Nam ?

Mô hình phân tích lực véc tơ dòng hoàn lưu Bắc -Nam :

Ac : Véc tơ dòng hoàn lưu khi chưa có tác động của lực Cô-ri-ô-lic

AB Véc tơ dòng hoàn lưu di chuyển từ Đông sang Tây do trái đất quay từ Tây sang Đông.

AD là véc tơ tổng hợp của dòng hoàn lưu.

AC’ là véc tơ dòng hoàn lưu khi trái đất ấm lên.

AD’ là véc tơ tổng hợp của dòng hoàn lưu khi trái đất ấm lên.Vì BAD’> BAD nên bờ biển bị xói lỡ khi trái đất ấm lên.

 

Xét tại một điểm A nào đó ở bờ biển Đông miền Trung hay Nam Bộ. Do chênh lệnh nhiệt giữa Bắc cực và Xích đạo nên tạo ra dòng hoàn lưu tầng đáy di chuyển từ Bắc cực về Xích đạo. Tốc độ dòng tầng đáy được mô tả là véc tơ lực AC.
Vì trái đất quay từ Tây sang Đông nên dòng tầng đáy di chuyển ngược lại theo chiều từ Đông sang Tây và được mô tả là véc tơ lực AB.
Khi khí hậu trái đất ổn định, chênh lệch nhiệt không thay đổi nên AC không đổi. Vì AC và AB không đổi nên véc tơ tổng hợp AD không đổi và có góc α không đổi.
Nhưng khi trái đất nóng lên thì tốc độ dòng hoàn lưu tăng lên và hình véc tơ lực mới là AC’.
Trên mô hình véc tơ lực ta thấy : góc α1> góc α và AD’ > AD
Góc α1 tăng lên, có nghĩa là dòng hoàn lưu có xu thế tăng gây xói mòn, phá sự cân bằng cũ tạo ra sự cân bằng mới.

AD’ tăng có nghĩa là lực gây xói mòn tăng lên.
Phương pháp giải quyết :
1- Bảo vệ và tăng cường trồng rừng bảo hộ ven bờ biển Đông.
2- Tạo điều kiện xây dựng hệ thống máy phát điện bằng dòng hải lưu ở bờ biển Đông Việt Nam vừa cung ứng thêm điện năng cho Việt Nam vừa tiêu hao bớt năng lực phá hoại bờ biển của dòng hải lưu.
Chúng tôi đang triển khai chương trình này rất cần sự hổ trợ của Chính phủ và cộng đồng.
KS Doãn Mạnh Dũng