Chi bộ : 100 % giơ tay biểu quyết yêu cầu Chính quyền phải kiện ngay Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.

Ông Danh cho rằng :Việc phá hoại ở Bình Dương và Vũng Áng -Hà Tỉnh là điều không tốt và phải ngăn chặn, nhưng Chính quyền cần cho nhân dân biểu tình để thể hiện lòng yêu nước!
Ông Huỳnh Tấn Mẩm hỏi rằng: Trong khi Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì tổ chức Đảng cấp trên lại cử đòan cán bộ sang học tập kinh nghiệm của Trung Quốc ? học gì từ bọn xâm lược ? học để tiếp tay cho bọn xâm lược ? và đề nghị Chi bộ cần ra Nghị quyết lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và đưa ngay sự việc giàn khoan Hải Dương 981 xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam và đường lưỡi bò cùng các sự kiện xâm lược Hoàng Sa 1974, xâm lược Trường Sa 1988 của Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
Ông Dũng nói: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chúng tôi người miền Nam từ Sài Gòn ra Bắc không phải vì đói nghèo mà vì sự thống nhất của đất nước và vì lẽ công bằng cho mọi người. Chúng tôi không chấp nhận phải sống trong nổi nhục bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Nếu tình hình không thay đổi, chúng tôi thấy rằng không còn lý do gì để giữ danh hiệu người đảng viên cộng sản!
Bà Minh cho rằng việc các nhà lảnh đạo Đảng không nêu rõ quan điểm dứt khóat đã gây ra sự hoang mang trong xã hội và đề nghị cần kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
Bà Quế Lan nguyên cán bộ tù Côn đảo, đồng thuận đề nghị kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
Ông Từ- nguyên là sĩ quan hải quân – bí thư chi bộ- hỏi ý kiến tòan Chi bộ : 100 % giơ tay biểu quyết đồng ý yêu cầu Chính quyền phải kiện ngay Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế.
Ghi chú : Sau cuộc họp trên, sáng 1/7/2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên đưa ra quan điểm khi tiếp xúc cử tri Hà Nội : ““Chúng ta chủ trương đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Chúng ta sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình, kể cả đấu tranh pháp lý. Có người hỏi nhỡ xảy ra chiến tranh thì sao? Thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi khả năng. Chúng ta mong chiến tranh không xảy ra và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra”. Như vậy quan điểm của đảng viên cơ sở và Tồng Bí thư là đồng thuận. 
KS Doãn Mạnh Dũng