Chúc mừng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Hôm nay  18/01/2011,có kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi hồi hộp tìm danh sách tướng Nguyễn Chí Vịnh. Trước đây tôi đã đọc nhiều bài viết phản đối gay gắt ông! Cuối cùng ông đã trúng cử.

Ông đã dám nói tiếng nói của dân Việt Nam : “nếu cần thì đưa ra tòa án quốc tế”  vấn đề Biển Đông.

Chỉ có tình yêu đất nước, yêu dân , yêu quý truyền thống ông cha mới đủ dũng khí khẳng khái và anh hùng như vậy!

Kinhtebien online xin chúc mừng  tướng Nguyễn Chí Vịnh