Hòa hợp, hòa giải dân tộc là nền tảng sự thịnh vượng của Việt Nam

Chính ông Nguyễn Văn Thiệu trước khi mất đã dùng nhóm từ “Ngàn năm một thuở” để chỉ đất nước Việt Nam đang có cơ hội xây dựng một Việt Nam thịnh vượng. Ông Nguyễn Cao Kỳ cùng từng nói đại ý rằng : Chúng tôi muốn Bắc tiến để thống nhất đất nước, các anh đã Nam tiến thành công và chúng tôi thừa nhận để cùng xây dựng đất nước. Gần đây hơn, đầu tháng 11/2019, ông Ngô Đình Quỳnh con trai của ông Ngô Đình Nhu tại kỹ niệm ngày mất của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu ở Pari đã kêu gọi giới trẻ Việt Nam đoàn kết cùng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Như vậy những người từng đối đầu với Việt Nam đã hướng đến sự hòa hợp và hòa giải để xây dựng đât nước Việt Nam thịnh vượng.

Ngày 3/1/2020, Việt Nam chính thức bắt đầu cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Uy tín đất nước Việt Nam ngày càng mở rộng khắp năm Châu.

Như vậy tình hình quốc tế rất thuận lợi cho mọi sự phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Trong nước, tối ngày 8/1/2020, các thông tin báo chí chính thống công bố các sai phạm của vị Bí thư đương chức tại Thủ Đô Hà Nội và vị nguyên là Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thời gian này, Tòa án đang mở tại Hà Nội, hình tượng Bí thư Đà Nẵng xưa bị nêu ra liên đới với các đại án tham nhũng.

Việc chống tham nhũng đang được nhân dân đồng tình và ủng hộ Chính phủ. Vì những kẻ tham nhũng vi phạm trắng trợn Luật pháp Việt Nam và đi ngược với đạo đức làm người và cả nhân cách của những người cộng sản chân chính.

Như vậy đến đêm 8/1/2020, tình hình trong và ngoài nước Việt Nam rất thuận lợi cho một Việt Nam tiến đến sự thịnh vượng để đủ sức chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Rất tiếc, sự kiện sáng ngày 9/1/2020 tại Đồng Tâm đã phá hoại sự ổn định của xã hội Việt Nam.

Những người làm quan đều học nhiều, biết rộng. Để dân có thể thực hiện chính sách do quan đề ra, việc cốt yếu là phải phổ biến để dân biết và tự nguyện chấp hành. Mọi việc phải thực hiện theo Luật pháp. Nếu dân biết mà vẩn vi phạm thì đưa ra Tòa án và xử theo quy định của Luật pháp.

Sự việc Đồng Tâm đã kéo dài nhiều năm. Rất tiếc Chính quyền đã không công khai và minh bạch đối thoại với dân. Nếu thật sự không thương lượng được với dân thì phải đưa sự việc ra Tòa án xét xử. Việc sử dụng bạo lực để 4 người chết( có thông tin là 11 người ? )  trong đó có 3 chiến sĩ công an là một tiền lệ nguy hiểm gây bất ổn xã hội Việt Nam. Chính quyền Việt Nam là của dân, do dân và vì dân nên sự kiện Đồng Tâm là không thể chấp nhận.

Sự kiện Đồng Tâm hoàn toàn không có lợi cho mục tiêu hòa hợp, hòa giải dân tộc của Việt Nam, làm mất cơ hội phát triển kinh tế và xây dựng lực lượng quân sự của Việt Nam để bảo vệ Biển Đông.

Sự kiện Đồng Tâm chỉ có lợi cho bọn bành trướng Bắc Kinh vì Việt Nam chia rẽ và lệ thuộc là ước mơ ngàn năm của họ.

Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần vào cuộc ngay để đưa đất nước vào sự ổn định.

Ks Doãn Mạnh Dũng