Khóa và chìa

Nàng vốn sắc nước hương trời. Cái thứ trời cho đó muốn xấu hơn cũng không được. Anh chàng hàng xóm vốn là thợ khóa. Anh ta có chìa vạn năng ,tin rằng cái khóa nào cũng mở được.Chồng nàng vốn thật thà lại hiếu khách nên không kiệm thời gian để đón anh hàng xóm khi rỗi việc, la cà sang chơi. Qua lại nhiều lần, anh hàng xóm sinh tham cái hương sắc trời đất của nàng. Một hôm chồng nàng đi vắng, cái khóa tủ bị hóc. Nàng phải mời anh hàng xóm sang giúp.
Anh ta gợi ý :
-Nhà em có khóa nào anh cũng mở được hết …kể cả của em…
Nàng nghe xong hiểu nhanh và rằng :
-Chìa của anh tuy vạn năng nhưng khóa cũng tùy loại ! Khóa của nhà anh thì dể, chứ đừng suy bụng ta ra bụng người nhé !
Anh hàng xóm nghe xong từ bỏ ngay lòng tham.
Cái chìa vạn năng là số đào hoa của chàng. Cái khóa chắc chắn và an tòan là chính nàng.
Sự tham lam của anh hàng xóm là điều khó tránh. Chống lại được sự tham lam đó không thể thiếu tình yêu và bản lỉnh của nàng.
DMD