Lý giải hiện tượng bí ẩn Bermuda bằng gia tốc hướng tâm

Lý giải hiện tượng bí ẩn Bermuda bằng gia tốc hướng tâm

 Lý giải hiện tượng bí ẩn Bermuda bằng gia tốc hướng tâm
Quần đảo Bermuada có tọa độ 320 16’N , 640 48’ E
Cực nam là đảo Puerto Rico có vĩ độ 180 22’
Cực bắc là vùng bờ biển đông bắc Mỹ và Canada có vĩ độ 450
Vùng nước biển khu vực Bermuda thông với vùng Bắc cực.
Theo nghiên cứu của tác giả, thì có 4 nguyên nhân chính đưa đến hiện tượng các tai nạn bí ẩn tại vùng Bermuda.
– Lực quán tính Côriolic.
– Dòng hòan lưu tầng đáy bắc nam.
– Dòng gió về mùa đông nhất là khi có áp thấp và bão.
– Trạng thái bờ biển phía đông và phía nam Bermuda có hình cung gần đồng tâm.
1. Lực quán tính Côriolis
Dòng hòan lưu chịu tác động lực quán tinh Côriolic.Lực đó được xác định như sau :

Hình 1 :Sự lệch hướng của vật di chuyển do trái đất quay
2. Sự tồn tại và đặc điểm dòng hòan lưu tầng đáy bắc nam.

Hình 2 : Mô hình thí nghiệm chứng minh sự tồn tại dòng hòan lưu.
Làm hai bình X và C có miệng rộng và nước có màu khác nhau.Dùng hai ống dẩn không màu.Một ống nối tầng nước phía trên hai bình,ống còn lại nối mặt nước tầng đáy hai bình.
Kết quả :
2.1 Khi chiếu đèn vào mặt thóang bình X, khi có sự chênh lệch nhiệt thì xuất hiện dòng chảy tầng mặt từ X về C và dòng chảy đáy từ C đến X.Ở đây ta quan tâm đến dòng đáy từ C đến X. Ta hình dung C là cực trái đất, X là vùng Xích đạo.
2.2 Tốc độ v của dòng hòan lưu không thay đổi trên đọan đường từ X đến C và từ C đến X.
2.3 Khi tăng nhiệt độ đèn chiếu vào mặt thoáng X, thì tốc độ v của dòng hòan lưu tăng.
2.4 Dòng hòan lưu bắc nam khi di chuyển từ phía Cực bắc về hướng nam thì đồng thời cũng dịch chuyểntừ đông sang tây do tác động của lực Côriôlic. Do thềm lục địa cao dần khi gần đến bờ nên dong hòan lưu nâng cao dần và trồi lên mặt nước.
3. Gió . Mùa đông, gió đông bắc thổi cùng chiều với chiều dòng hòan lưu nên tăng tốc độ chảy của tầng nước mặt.Khi dòng tầng mặt cộng hưởng vơi dòng hòan lưu thì sức mạnh của dòng hòan lưu đạt cực điểm.

4. Bờ biển cùng bao quanh phía đông và phía nam khu vực Bermuda có hình vòng cung gần đồng tâ, bán kinh nhỏ. Đây là yếu tố thuận lợi để tạo nên gia tốc hướng tâm vào cùng điểm vào tạo nên vùng nước xóay gây tai nạn cho tàu thuyền.

5. Phân tích các gia tốc hướng tâm
5.1 Dòng hòan lưu chảy đến bờ biển phía đông bắc nước Mỹ có hình cung. Véc tơ tốc độ không đổi( như thí nghiệm) nhưng hướng đổi do bờ biển có hình cung.Hiện tượng tốc độ không đổi nhưng đổi hướng nên tạo ra gia tốc hướng tâm.

Hình 3 : Mô hình phân bổ gia tốc hướng tâm.

r : là bán kính của cung bờ biển mà ta đang tính tóan.Trên thực tế,bờ biển khu vực này tạo ta các cung tròn gần đồng tâm và tâm nằm gần trung tâm khu vực tai nạn Bermuda.
Tại cực Bắc , nước đóng băng ở nhiệt độ -1.9 0 C với 3.5% muối.
Vùng khu vực Puerto Rico khoãng 200-220 C vào mùa đông. Như vậy độ chênh lệch giữa cực bắc và cực nam của dòng hòan lưu khu vực nay là khoãng 200.
Trái đất quay nghiêng trục 230 27’ nên về mùa đông có sự khác biệt lớn về nhiệt giữa vùng nam Bermuda và Cực.
Về mùa hạ vùng bắc cực được chiếu sáng nhiều hơn, nên ít có sự khác biệt về nhịêt độ giữa vùng biển nam Bermuda và bắc Bermuda.Sự khác biệt nhiệt độ nhỏ sẽ tạo ra dòng hòan lưu yếu. Măt khác thời gian này chưa có gió đông bắc xuất hiện.

Hình 4 : Mùa hạ và mùa đông ở Bắc bán cầu
3.2 Dòng hoàn lưu xuất phát từ cực bắc nên có thể coi có góc α là gần 90 độ

 

Gió khi áp thấp và bão thì rất mạnh và quay ngược chiều kim đồng hồ ở bắc bán cầu nên cùng hướng với dòng hòan lưu. Vì vậy dòng mặt gây ra từ gió rất thuận lợi để cộng hưởng tạo ra gia tốc hướng tâm cực kỳ lớn . Đây là” giọt nước làm tràn ly”gây ra các thảm họa tại vùng Bermuda.
3.4 Hợp cả ba gia tốc hướng tâm trên ta có :


Về mùa hạ,vùng nóng của khu vực tràn lên phía bắc nên dòng hòan lưu chỉ gây ra giữa vùng Cực và vùng phía bắc Bermuda.Nên hiện tượng Bermuda không xẩy ra trong mùa hạ.

Như vậy các sự cố Bermuda chỉ xảy ra về mùa đông. Yếu tố dòng hòan lưu xuất hiện gần cực, sự chênh lệnh nhiệt và nhất là bán kính r nhỏ thích hợp đã tạo ra lực hướng tâm lớn. Khi có áp thấp hay bão, sự cộng hưởng giữa gió đông bắc, bão và dòng lạnh bắc nam đã tạo ra xóay biển gây tai nạn cho các tàu thuyền.
Gió có quy luật di chuyển như nước. Nên dựa vào lý thuyết này giải thích các hiện tượng mất tích máy bay tại vùng Bermuda.
KS Doãn Mạnh Dũng