Mong gì lời đáp của đại biểu Quốc hội Việt Nam trước ông Tập Cận Bình ngày 6/11/2015 ?

Ngày 28/9/2015 Chủ tịch nước Việt Nam,Trương Tấn Sang khi đến Mỹ – đã nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa “thực sự thuộc về tổ quốc Việt Nam của chúng tôi”.
Nhân dân Việt Nam đã trãi qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt nên luôn luôn mong muốn sống trong hòa bình và hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng trong đó có Trung Quốc. Mọi việc khác biệt cần đối thoại và tránh bạo lực. Khi đối thoại không thành công thì giải pháp cần thiết là đưa ra Tòa án Quốc tế. Việc sử dụng bạo lực chỉ biểu thị sự yếu đuối của lý lẽ.
Năm 1282, tại Hội nghị Bình Than, bàn chống giặc phương Bắc, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đã viết :
” Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối , nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt …”
Đó là truyền thống yêu đất nước của người Việt Nam.
Sinh thời Hồ Chí Minh, Việt Nam giữ quan hệ hữu nghị với chính quyền Trung Quốc vì mong muốn một biên giới Việt Trung mãi mãi được hòa bình. Nhưng khi chính quyền Trung Quốc tìm mọi cơ hội lấn chiếm lảnh thổ và biển đảo Việt Nam là đi ngược lại sự mong muốn của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Hoa.
Lịch sử Việt Nam được viết bằng xương máu của tổ tiên và không dành chổ cho những kẻ ươn hèn. Thế kỹ 21 là thời đại văn minh của loài người, nên Việt Nam không đơn độc. Nhân loại ngày càng tôn trọng nhân cách con người dù khác biệt màu da. Tất cả những kẻ điên cuồng muốn áp bức kẻ khác đều bị hất vào sọt rác của sự khinh bĩ.
Vì vậy, Việt Nam cần chính thức đưa sự việc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông ra Tòa án Quốc tế và chấp nhận sự phán quyết của Tòa án Quốc tế”

 

Mong bạn nào đó chuyển bài này đến đại biểu Quốc hội để kịp phát biểu trong sáng mai ngày 6/11/2015. 

Mong rằng ai đó đủ dũng khí phát biểu như trên để đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam !

KS Doãn Mạnh Dũng