Ngân hàng thóc – một giải pháp hài hòa lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp và Chính phủ

nhóm các chuyên gia Hàng hải gồm ông Hồng Sơn – lúc đó là Hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Hàng hải phía Nam, ông TS Phan Nhiệm – lúc đó là Chủ nhiệm Khoa kinh tế , ông Thuyền trưởng Nguyễn Văn Trong và KS Doãn Mạnh Dũng đã đề xuất mô hình,”Ngân hàng thóc” theo nguyên tắc hợp tác, chia sẽ rủi ro và lợi ích trong việc sản xuất, chế biến, tồn trữ và xuất khẩu gạo. Giải pháp đã đưa ra trên nền tảng kỹ thuật vận tải và ngoại thương nhưng không được đối thoại với các cơ quan có quyền lực. Hậu quả vòng tròn bế tắc là không tránh được. Lợi ích của người nông dân không đồng hành với các chính sánh ưu ái của Chính phủ dành cho người nông dân Nam Bộ. Chúng ta biết giá xăng thế giới giảm nhưng hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều lãng tránh việc giảm giá cước. Vì vậy cần có một cơ chế hài hòa lợi ích giữ người nông dân, doanh nghiệp và Chính phủ đó là mô hình Ngân hàng thóc.Chúng tôi mong được đối  thoại với Chính quyền để có một giải pháp tối ưu và thiết thực. 

KS Doãn Manh Dũng